Tutkimusuutiset

Koillisväylän arktisen merikaapelin kyberturvallisuustutkimus julkaistu

Merikaapelit välittävät valtavan määrän informaatiota valtamerien yli. Merikaapelijärjestelmillä on globaali strateginen merkitys. Koillisväylän merikaapelilla olisi tärkeä merkitys Suomelle.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkimusryhmä toteutti yhdessä Hokkaidon yliopiston tutkijoiden ja NATO Energy Security Centre of Excellence:n tutkijan kanssa Arctic Connect Project and Cyber Security Control -hankkeen, jonka loppuraportti julkaistiin 29.4.2019 Helsingissä.

– Koillisväylän merikaapelilla olisi tärkeä merkitys Suomelle ja niille valtioille, jotka kaapelia tulevat käyttämään. Lisää nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtokapasiteettia tarvitaan tulevaisuudessa. Kybertiedustelu on tietysti uhka kaikkiin merikaapeleihin liittyen ja tämä tulee kaikkien kaapelin käyttäjien ottaa huomioon. Tärkein suojautumiskeino on luotettavan päästä-päähän salauksen toteuttaminen, kuvailee tutkimushankkeen vetäjä Martti Lehto.

Tutkimus tukee Liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta ja Cinia Oy:n johdolla käynnistettyä Arctic Connect -hanketta, jossa selvitetään mahdollisuudet rakentaa Koillisväylän kautta Euroopan ja Aasian välille digitaalinen silta. Arctic Connect -hanke on osa Arktisen Neuvoston tavoitteiden mukaista yhteyksien parantamista arktisilla alueilla.

Tutkimushankkeessa käsitellään arktisen alueen geopolitiikkaa ja strategista kybertiedustelua merikaapeleissa, niihin liittyvää kansainvälistä oikeutta sekä merikaapeleiden kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumista.

Merikaapelit (n. 400) muodostavat laajan merenpohjaan sijoittuvan verkoston, joka välittää valtavan määrän informaatiota valtamerien yli. Niiden osuus on 95 % kansainvälisestä teleliikenteestä. Merikaapelijärjestelmillä on globaali strateginen merkitys, jonka vuoksi ne ovat mielenkiintoinen kohde hakkereille, rikollisille, terroristeille ja valtiollisille toimijoille. Monilla mailla on kyky kohdistaa tiedustelua merikaapeleihin pinnan alla sekä kaapelin nousu- ja laskupaikoissa.

Lisätietoja: