10.04.2019
Tutkimusuutiset

Lukiolaiset luottavat äänestämiseen – yli kolmasosa antaisi äänensä samalle puolueelle

Lukiolaisten usko äänestämiseen on edelleen vahva. Lähes 75 prosenttia yli kolmesta tuhannesta kyselyyn vastanneesta lukiolaisesta on sitä mieltä, että äänestämällä voi vaikuttaa asioihin yhteiskunnassa paljon tai melko paljon.

– Kyselyssämme tuli kuitenkin myös esille, että joka kymmenes lukiolainen uskoo voivansa vaikuttaa asioihin äänestämällä vain vähän, sanoo projektitutkija Mikko Hiljanen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Lukiolaiset ovat myös innokkaita äänestäjiä. Yli 90 prosenttia aikoo äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa – tai äänestäisi, mikäli olisi äänioikeutettu.

– Tulokset viestivät samaa signaalia kuin esimerkiksi vasta julkaistu Nuorisobarometri, jonka mukaan nuorten kiinnostus vaikuttamista kohtaan on kasvanut, toteaa lehtori Matti Rautiainen opettajankoulutuslaitokselta.

Ketä nuoret sitten äänestäisivät? Kyselyn mukaan yli kolmannes antaisi äänensä vihreille. Äänestysinnosta huolimatta kaikki eivät kuitenkaan vielä olleet tunnistaneet itselleen sopivaa puoluetta. Noin neljäsosa nuorista ilmoitti, etteivät he tiedä, mitä puoluetta äänestäisivät.

– Nuorten vahvempi aktivoituminen ja kiinnostuksen kasvu vaikuttamista kohtaan tarkoittaa myös sitä, että heidän äänensä tulee aikaisempaa näkyvämmin esille yhteiskunnassa, ja eri tavoin. Tästä hyvä esimerkki ovat nuorten järjestämät ilmastomarssit, Rautiainen ja Hiljanen jatkavat.

Tulokset perustuvat Jyväskylän yliopiston, Åbo Akademin Vaasan opettajankoulutusyksikön sekä Suomen lukiolaisten liiton yhteistyössä tekemään lukiolaiskyselyyn. Kyselyssä selvitetään opiskelijoiden käsityksiä demokratiakasvatuksesta sekä osallisuudesta lukioissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi yli 3000 lukiolaista ympäri Suomea. Kysely on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa iDEMO hanketta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastaa hankkeessa lukion demokratiakasvatuksen kehittämisestä.

Lisätietoja:

Mikko Hiljanen, projektitutkija, mikko.hiljanen@jyu.fi; 040-8054805

Matti Rautiainen, lehtori, matti.a.rautiainen@jyu.fi; 040-8053368

Julia Petäjä, suunnittelija, julia.petaja@lukio.fi, 050-4332281