03.04.2019
Tutkimusuutiset

MONSTER-ilmaisinlaitteiston onnistunut testaaminen toi myös uutta tietoa ydinrakenteesta

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa (JYFL-ACCLAB) on saatu uutta tietoa seleenin isotooppien ydinrakenteesta. Tiedot saatiin kokeessa, jossa testattiin uutta MONSTER-ilmaisinlaitteistoa, modulaarista neutronispektrometria (Modular Neutron Spectometer).

Kokeessa tuotettiin lyhytikäistä 85As isotooppia, jonka beetahajoamista seuraa nopeiden neutronien emissio. Ilmiötä sanotaan viivästyneeksi neutronihajoamiseksi.

"MONSTER on tarkin tähän mennessä rakennettu laitteisto viivästyneiden neutronien nopeuden mittaamiseen. Kokeen tavoitteena oli laitteiston testaaminen, mutta samalla  myös havaittiin moninkertaisesti 85As:n neutronihajoamisia aiempiin mittauksiin verrattuna, mikä tarkentaa tietoa 85As:n hajoamistuotteiden ydinrakenteesta", sanoo yliopistotutkija Heikki Penttilä.

Tietoa viivästyneiden neutronien nopeudesta tarvitaan ydinastrofysiikassa, ydinrakennetutkimuksessa sekä ydinreaktorisimulaatioissa.

MONSTER-laitteisto on suunniteltu parhaillaan Saksaan rakennettavassa kansainvälisessä FAIR-tutkimuslaitoksessa (Facility for Antiproton and Ion Research) tehtäviä mittauksia varten.  MONSTER:in rakentamiseen on osallistunut Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ohella tutkimusryhmiä muun maussa Espanjasta ja Intiasta. Osa MONSTER-rahoituksesta tulee FAIR-yhteistyön kautta.

”Kokeen onnistuminen sai MONSTER-yhteistyön jäsenet vakavasti miettimään varsinaisen koeohjelman toteuttamista FAIR-laitoksen lisäksi myös Jyväskylässä”, Penttilä sanoo.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Heikki Penttilä, heikki.penttila@jyu.fi, puh. 040 7642 401

Kiihdytinlaboratorion johtaja Paul Greenlees, paul.greenlees@jyu.fi, puh. 040 805 4069

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, puh. 050 581 8351

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta