Yliopiston uutiset
Opiskelu-uutiset

Opiskele kesällä: Jy­väs­ky­län Edu­Fu­tu­ra -op­pi­lai­tos­ten ke­sä­tar­jonta

Jyväskylän alueella toimiva EduFutura tarjoaa opiskelijoilleen kesäopintomahdollisuuksia yli oppilaitosrajojen. Mikäli opiskelet JYU:ssa, JAMKissa tai Gradiassa, poimi kesän ohjelmaasi tarjonnasta EduFutura-opinno

EduFutura-yhteistyö mahdollistaa opiskelijan osaamisen täydentämistä tai syventämistä myös muun kuin oman oppilaitoksen tarjoamilla kursseilla. 

EduFuturan verkkosivulta löytyy linkit kaikkien EduFutura-oppilaitosten yhteiseen kesäopintotarjontaan. Ilmoittautuminen tapahtuu kunkin oppilaitoksen omilla sivuilla. 

Jyväskylän yliopisto tarjoaa EduFutura-kesäopintoina avoimen yliopiston ja informaatioteknologian tiedekunnan tarjoamia opintoja.  

Laa­ja ke­sä­opin­to­tar­jonta JYU:n, JAM­Kin ja Gra­dian opis­ke­li­joil­le  

EduFutura-kesäopintoihin voivat hakea Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Kesäopintoja on noin 50 erilaista ja opiskelupaikkoja 500.  

Kesäopinnot mahdollistavat opintojen jakamisen joustavasti eri ajankohtiin. Opinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina, ja ne ovat maksuttomia. Opintotarjotin on monipuolinen. Opiskella voi esimerkiksi 3D-tulostusta, henkilöstöjohtamista, yrittäjyyden perusteita, kieliopintoja sekä opiskella kuntoutuksen perusteita ammatillisena perustasona, alempana korkeakoulutasona tai ylempänä korkeakoulutasona. 

Tutustu avoi­men yli­opis­ton kai­kil­le avoi­miin ke­sä­opin­toi­hin 

Jyväskylän yliopisto järjestävät EduFutura-opintojen lisäksi myös muita monipuolisia kesäopintoja. 

Avoimen yliopiston kaikille avoimeen kesäopintotarjontaan voit tutustua tästä linkistä. Kaikkiaan avoimen yliopiston opinnot on joustavasti suoritettavissa ympäri vuoden. Valtaosa opinnoista tehdään verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. 

Oppimisen iloa myös kesäaikaan! 

Kuva: Edu Lauton 

Lisätietoja

Reetta Mikkola

Markkinointisuunnittelija

Avoin yliopisto

reetta.l.mikkola@jyu.fi

040 1908129