Muut tapahtumat

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Sujuvat siirtymät yliopistoon

Aika:

23.4.2019 13:00 — 14:00


Sijainti: Muu, Ruusupuisto-rakennuksen aula, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä
Millaisia ovat sujuvat siirtymät toiselta asteelta yliopistoon? Miten opiskelijavalintojen uudistus vaikuttaa tähän nivelvaiheeseen? Mitä siirtymien sujuvoittamiseksi tehdään alueellisesti ja valtakunnallisesti? Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tapahtumassa puhutaan siirtymistä yliopistoon 23.4. kello 13–14.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on saada puolelle ikäluokasta korkeakoulutus, mutta vain kolmasosa tuoreista ylioppilaista jatkaa opiskelua suoraan toisen asteen jälkeen. Siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun pyritään helpottamaan: Esimerkiksi yliopistojen opiskelijavalintoja uudistetaan parhaillaan siten, että ylioppilastodistuksen arvosanat ovat pääasiallinen valintatapa yliopistoon vuonna 2020. Valintakokeista luovutaan monilla aloilla. Samalla kehitetään myös avoimen yliopiston väylää sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja.

Opiskelijavalintojen uudistuksen ohella toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyötä pyritään lisäämään, jotta opiskelijat tekisivät perusteltuja alanvalintoja ja jotta heillä olisi riittävät valmiudet jatkaa opintojaan korkeakoulutuksessa. Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa esitellään kolme tahoa, jotka ovat mukana niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa nivelvaiheen kehittämisessä:

Omalle polulle korkeakouluun -hankkeessa (2015-2018) luotiin Keski-Suomen alueelle yhteistyömallia, jolla tuetaan siirtymää toiselta asteelta korkea-asteelle. Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden osuvia, työelämälähtöisiä koulutusvalintoja muun muassa korkeakoulujen tutustumiskurssien ja työelämäyhteistyön kautta. Samalla hankkeessa pyrittiin selkeyttämään opintopolkuja sekä kehittämään ohjausta. Hankkeesta on kertomassa tutkija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen.

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteistoimintaa, jossa asiantuntijat toimivat yli oppilaitosrajojen. Yhteistyön tavoitteena ovat joustavammat opintopolut, joilla nopeutetaan siirtymiä korkeakouluun ja ehkäistään samalla opintojen keskeytymistä. EduFuturan toimintaa esittelee koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto koordinoi Jyväskylän yliopiston tarjoamia tutustumiskursseja lukiolaisille lukuvuonna 2019-2020. Yliopisto tarjoaa orientoivia opintoja sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Lukiolaisille suunnitelluilla opintojaksoilla opiskelijat pääsevät tutustumaan yliopisto-opiskeluun ja kokeilemaan eri tieteenalojen sopivuutta saaden näin lukiolaissa mainittuja valmiuksia myös korkea-asteen opintoihin. Avoimen yliopiston orientoivista opinnoista kertoo johtaja Jukka Lerkkanen.

Tule keskustelemaan sujuvista siirtymistä korkea-asteelle sekä kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja tilaisuuden teemoista. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Tilaisuuden juontavat koulutuspäälliköt Sisko Harvisalo ja Susanna Nummi avoimesta yliopistosta.

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa toimivat kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Koulutuksen tutkimuslaitos sekä avoin yliopisto.

Tilaisuus on seurattavissa myös verkossa suorana lähetyksenä sekä myöhemmin tallenteena: http://r.jyu.fi/zdh

Tervetuloa!

Lisätietoja

Jukka Lerkkanen

Johtaja

JYU avoin yliopisto

jukka.lerkkanen@jyu.fi

0400 249 643