08.04.2019
Yliopiston uutiset
Opiskelu-uutiset

Strategiatyö 2019: Yliopiston strategian kehittämisohjelmat

Hallitus vahvisti yliopiston strategian kokonaisuuden, joka sisältää mission, vision ja arvot sekä visiota toteuttavat viisi kehittämisohjelmaa.

Lisäksi hallitus antoi rehtorille suuntaviivoja strategiaviestinnän toteuttamiseksi sekä strategian toimeenpanon, mittareiden ja hallintamallin valmistelemiseksi.

Strategiaprosessin yhteydessä täsmennettiin yliopiston painoalat. Painoalat ovat:

  • oppiminen, opetus ja vuorovaikutus
  • luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
  • kestävä liiketoiminta ja talous
  • kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
  • liikunta, terveys ja hyvinvointi
  • informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa

Rehtori määrittelee strategiaviestinnän linjaukset toukokuun aikana sekä johtaa strategian hallintamallin, toimenpiteiden ja mittareiden määrittelyä. Kokonaisuus valmistuu joulukuuhun 2019 mennessä.

- Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa, rehtori Keijo Hämäläinen kuvailee.

- Yliopistossamme tehty strategiatyö ja näin suuren joukon osaamisen valjastaminen tulevaisuuden tekemiseen on herättänyt laajalti kiinnostusta. Aiheesta, sillä emme varmasti olisi kabinettityöskentelyllä saaneet näin hyvää ymmärrystä tulevaisuuden suunnasta. Myös laajasti yhteisössä käyty strateginen keskustelu on ollut tarpeellista, ja toivottavasti keskustelu jatkuu, toteaa kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen.

Lisätietoja:

rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi  
kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi

JYU:n strategia