Tutkimusuutiset

Tiedeakatemia valitsi viisi professoria jäseniksi Jyväskylän yliopistosta

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Jyväskylän yliopistosta kaikkiaan viisi uutta jäsentä vuosikokouksessaan huhtikuussa. Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi valittiin matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta epäorgaanisen kemian professori Matti Haukka, ekologian professori Janne Kotiaho, ja teoreettisen fysiikan professori Jouni Suhonen. IT-tiedekunnasta jäseneksi valittiin tietojärjestelmätieteen professori Mikko Siponen. Lisäksi tiedeakatemia valitsi humanistiseen osastoon jäseneksi tutkimusprofessori Niilo Kaupin.

Tiedeakatemia kutsuu vuosittain jäsenikseen ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenyys on elinikäinen.

Akatemia on yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.  Se on perustettu vuonna 1908.

Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. 

Lue lisää: 

https://www.acadsci.fi/ajankohtaista/657-suomalaisen-tiedeakatemian-uudet-jasenet-2019.html