04.04.2019
Yliopiston uutiset

Tulevaisuus tehdään nyt -kirjan julkistus

Tietotaloudesta tuli 2000-luvulla tietotekniikan turvin sekä Keski-Suomen että koko maan tärkein kasvuala.

Tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki on tehnyt pitkän uran tiedemaailmassa. Tutkijana hän on rakentanut laajat kansainväliset verkostot ja julkaissut tutkimuksiaan alansa johtavissa julkaisuissa ja kirjoissa. Samalla hän on kaiken aikaa etsinyt tutkimuksilleen sovelluskohteita elävästä elämästä.

Neittaanmäen ja hänen johtamansa tutkimusryhmän tutkimuksista on löydetty sovelluksia esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosessien, tietoliikenneteknologian, digitaalisten oppimisympäristöjen ja terveydenhuollon tietojohtamisen kehittämiseen. Kytkökset ovat edellyttäneet Neittaanmäeltä aktiivisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Toimiessaan Jyväskylän yliopiston vararehtorina 1990-luvulla Neittaanmäki oli synnyttämässä informaatioteknologian tiedekuntaa, josta tuli samalla yksi uuden alue- elinkeinopolitiikan tukijaloista.

Huhtikuun 4. päivä julkaistussa elämäkerrallisessa teoksessa ”Tulevaisuus tehdään nyt. Professori Pekka Neittaanmäki” dosentti Janne Haikari tarkastelee Neittaanmäen tiedemiehen uraa ja tutkimusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Unesco_professuuri_ryhmakuva1_04042019.JPG

Alusta asti tavoitteellisesti ja ahkerasti työskennellyt tutkija kasvatti ympärilleen tutkijaryhmän, vakiinnutti sen osaksi yliopistoa ja teki samalla omaa tiedettään yhteiskunnallisesti näkyväksi ja vaikuttavaksi. Tulokset eivät syntyneet sattumalta, vaan Neittaanmäen saavutukset perustuivat huolelliseen ja pitkäjänteiseen valmisteluun.

Kirja juhlistaa Pekka Neittaanmäen uran erästä merkkipaalua. Hän jää yliopistovirastaan eläkkeelle 30.4.2019, mutta tutkimustaan hän jatkaa Unesco-professorina. Pitkän linjan tutkija katsoo edelleen eteenpäin: Tulevaisuus tehdään nyt.

Lisätietoja