10.04.2019
Yliopiston uutiset

Tuotekehitysrahoitusta tarjolla

Pienimuotoisen tuotekehitysrahoituksen tarkoitus on auttaa uusien liike- ja tuoteideoiden alkuvaiheen kokeiluissa.

Rahoitusta (500 - 1000 €) voi käyttää alkuvaiheen kokeiluihin, niihin käytettäviin tarvikkeiden ja materiaalien hankintaan, ulkopuoliseen työhön kuten, uutuuden selvityksiin, kilpailija-analyysiin, jne. Rahoitusta ei voi käyttää omiin palkkoihin tai sellaiset asioiden hankintaa, jotka näkyisivät tulevan yrityksen taseessa (esim. tavaramerkki, laitteet tai työkalut).
Rahoituksen hakukriteereinä ovat liiketoimintapotentiaali, konkreettinen projektisuunnitelma ja rahoituskohteet sekä idean omistajan sitoutuminen hankkeeseen. 

Ilmoittautuminen: bit.ly/tuotekehitysraati 17.4.2019 mennessä!

Esityksessä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- rahoitettava kohde
- haettavan rahoituksen määrä ja budjetti
- toteutuksen projektisuunnitelma
- millaiseen liiketoimintamahdollisuuteen kohde perustuu
- miten rahoitus auttaa liike- tai tuoteidean jatkokehittämisessä (minkä tekemisen mahdollistaa tai esteen poistaa)
- alustava projektisuunnitelma rahoituksen jälkeisistä toimenpiteistä.

Rahoituksen vastaanottaminen edellyttää on, että rahoituksen saanut esittee työtä 1-2 kertaa oppilaitoksen tilaisuuksissa/markkinoinnissa, kun projekti on sopivassa vaiheessa. Esitystilaisuuksista sovitaan jokaisen tiimin/hakijan kanssa erikseen.

Lisätietoja

Riikka Reitzer

Senior IPR Advisor

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

reitzer@jyu.fi

+358 40 822 5358