10.04.2019
Tutkimusuutiset

Tutkimus: Ne­näin­nie­men puh­dis­ta­mo saa jätevedestä mikromuovin talteen tehokkaasti uudella kiekkosuodattimella

Mikromuovien eli polymeeripartikkelien esiintyminen ympäristössä herättää huolta. Muovia kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen kautta. Tuore Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty pro gradu – tutkimus osoitti, että Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jyväskylässä onnistuu poistamaan 99 prosenttia kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mikromuoveista.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamolla on käytössä vuonna 2018 valmistunut kiekkosuodatinkäsittely. Kiekkosuodattimien vaikutusta muovinpuhdistukseen ei ole aiemmin tutkittu laajasti.

 ”Tutkimustulos on linjassa aiempien suomalaisilla puhdistamoilla tehtyjen tutkimusten kanssa. Vuonna 2018 valmistuneen uuden kiekkosuodattimen osuus puhdistustehosta osoittautui huomattavaksi. Se monikymmenkertaisti puhdistustehon. Tutkimus antoi arvokasta lisänäkemystä edistyksellisempien jätevedenpuhdistusmenetelmien vaikutuksesta mikromuovien poistoon, sanoo tutkimuksen tehnyt Kalle Ryymin.

Yleisimmät näytteistä eristetyt muovilaadut olivat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyeteeni tereftalaatti (PET). Ne ovat yleisimpiä kaupasta löytyviä muovilaatuja. Mikromuovin polymeeripartikkelit olivat kooltaan 1 µm – 5 mm.

”Tässä työssä käytettiin uusimpia maailmalla kehitettyjä mikromuovien tutkimusmenetelmiä. Lisäksi avautui uusia yhteistyökuvioita ja jatkotutkimuksen aiheita, kuten mihin jätevedestä pidätetyt mikromuovit lopulta päätyvät”, iloitsee työn ohjaaja, tutkija, FT Pauliina Salmi bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Toiveissa verrata puhdistamojen ja liikenteen mikromuovikuormitusta

Nenäinniemen puhdistamo on Keski-Suomen suurin puhdistamo. Se käsittelee noin 160 000 asukkaan jätevedet sekä teollisuuden jätevesiä. Perinteisillä menetelmillä puhdistettu jätevesi suodatetaan Nenäinniemen puhdistamolla lisäksi tiheän, 10 mikrometriä silmäkooltaan olevan, kiekkomaisen suodattimen läpi ennen kuin vesi päästetään Päijänteeseen.

”Tutkimus sujui hyvin ja antoi myös meille uutta tietoa suodattimen toimivuudesta mikromuovien poistossa. Jatkotutkimukselle olisi aihetta esimerkiksi siinä, mistä ja miten paljon mikromuovia vesistöihin kertyy. Olisi mielenkiintoista verrata esimerkiksi liikenteen seurauksena vesistöihin päätyvän mikromuovin määrää verrattuna jätevedenpuhdistamojen kautta tulevaan mikromuovikuormitukseen”, sanoo toimitusjohtaja Petri Tuominen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:stä.

Tutkimuksen rahoitti Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy.

Linkki tutkimukseen Jyväskylän yliopiston JYX-julkaistuarkistoon:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904032054

Lisätietoja:

Luonnontieteen kandidaatti Kalle Ryymin, kalle.a.ryymin@student.jyu.fi, puh. 040 828 1611

Tutkijatohtori Julia Talvitie (työn ohjaus, mikromuoviasiantuntemus), Suomen ympäristökeskus, julia.talvitie@ymparisto.fi, puh. 029 525 1328

Tutkija, FT Pauliina Salmi (työn ohjaus, projektin hallinta), Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos, pauliina.u.m.salmi@jyu.fi, puh. 050 528 7911

Dosentti Anna Karjalainen (työn ohjaus), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos, anna.karjalainen@fcg.fi

Toimitusjohtaja Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, puh. 040 821 0080, petri.tuominen@js-puhdistamo.fi

Prosessi-insinööri Sonja Saviranta, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, puh. 050 568 0939 sonja.saviranta@js-puhdistamo.fi

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyufi, puh. 050 5818351, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

https://www.jyu.fi/science/fi

Twitter: jyscience Facebook: jyunanoscience