Yliopiston uutiset

Tutkittua tietoa liikunnasta, aivoista ja hyvinvoinnista 8.5.2019 Jyväskylässä

Suomalainen Tiedeakatemia järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa liikunta- ja hyvinvointiaiheisen seminaarin Jyväskylän yliopistolla 8.5.2019. Asiantuntijat Sarianna Sipilä, Eero Haapala ja Elina Sillanpää kertovat puheenvuoroissaan aiheesta omaan tutkimusalaansa liittyen.

Jyväskylän yliopisto on suuntautunut vahvasti liikunnan ja terveyden tutkimukseen, ja Jyväskylässä on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Professori Sarianna Sipilän tutkimusteemat liittyvät liikuntaan ja ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn edistämiseen. Hän on tutkimuksissaan selvittänyt myös iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä selittäviä mekanismeja. Tutkijatohtori Eero Haapala tutkii esimerkiksi elintapojen vaikutusta lasten ja nuorten aivojen toimintaan, kognitiiviseen suoriutumiseen ja oppimiseen. Yliopistotutkija Elina Sillanpää on tutkinut geneettisen perimän ja ympäristön merkitystä ihmisen yksilöllisessä ikääntymisessä, erityisesti uusien biologisen iän mittarien suhdetta ikääntyvien fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn.

Seminaari on kaikille avoin.

Aika: ke 8.5.2019 klo 14.15–16.00 Paikka: Martti Ahtisaari -sali, Agora, Mattilanniemi 2, Jyväskylä

Lisätietoja seminaarin asiantuntijoista:

Liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä: ”Lihasvoima vanhuuden voimavarana”

Professori Sipilän tutkimusteemat liittyvät liikuntaan ja ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn edistämiseen. Hän on tutkimuksissaan selvittänyt myös iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä selittäviä mekanismeja. Professori Sipilä toimii liikuntatieteellisen tiedekunnan varadekaanina ja osallistuu aktiivisesti tiedepolitiikkaan; mm Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen 2010–15 ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen 2019–2021.

Tutkijatohtori Eero Haapala: ”Liikunta valtimo- ja aineenvaihduntasairauksien ehkäisyssä lapsuudesta aikuisuuteen”

Eero Haapalan on lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti. Hänen tutkimuksensa painopistealueet liittyvät liikunnan, fyysisen kunnon ja kardiometabolisen ja erityisesti valtimoterveyden välisten yhteyksien selvittämiseen lapsilla ja nuorilla. Haapala tutkii myös elintapojen vaikutusta lasten ja nuorten aivojen toimintaan, kognitiiviseen suoriutumiseen ja oppimiseen.  

Yliopistotutkija Elina Sillanpää: ”Uudet biologisen iän mittarit ja niiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn”

Elina Sillanpää on liikuntatieteiden tohtori ja gerontologian dosentti. Hän on tutkinut geneettisen perimän ja ympäristön merkitystä ihmisen yksilöllisessä ikääntymisessä. Sillanpään tutkimuskohteena ovat olleet erityisesti uudet biologisen iän mittarit, telomeerit ja epigeneettiset kellot, joita hän on tarkastellut suhteessa ikääntyvien fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn. Elina Sillanpää on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja mm. valtion liikuntaneuvoston jäsen.

Ke 8.5.2019 klo 14.15–16.00, Martti Ahtisaari -sali, Agora, Mattilanniemi 2, Jyväskylä

Ohjelma

14.15   Avaussanat Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen Suomalaisen Tiedeakatemian esimies Risto Nieminen

14.30   Lihasvoima vanhuuden voimavarana Liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä

15.00   Liikunta valtimo- ja aineenvaihduntasairauksien ehkäisyssä lapsuudesta aikuisuuteen Tutkijatohtori Eero Haapala

15.30   Uudet biologisen iän mittarit ja niiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn Yliopistotutkija Elina Sillanpää

16.00            Tilaisuus päättyy ja kahvit