11.04.2019
Muut tapahtumat

Työ­elä­mä- ja yrit­tä­jyys­val­miu­det OPS:eis­sa

Aika:

26.4.2019 12:30 — 15:30


Sijainti: Muu, Ruusupuisto, RUU D 104 Helena
Tässä tiedekuntien OPS -työhön liittyvässä työpajassa autetaan tiedekuntia hahmottamaan työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien merkitystä OPS:eissa.

Tilaisuudessa on kahvi- hedelmä- ja kakkutarjoilu. Ilmoittauduthan tilaisuuteen 19.4.2019 mennessä täällä!

Tämä työpaja kuuluu OPS-työn kokonaisuuteen, jossa syvennetään ymmärrystä tietyistä OPS-linjauksista. Työpajassa keskitytään pääosin OPS-linjaukseen 4, mutta sivutaan myös linjauksia 2 ja 6 niiltä osin kuin ne liittyvät työelämään. OPS-linjaukset löytyvät täältä! Loput OPS-linjauksia syventävät työpajat järjestetään syksyllä 2019 ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Työpaja järjestetään 26.4. Ruusupuiston tilassa RUU D104 Helena klo 12.30 - 15.30. 

Klo 12.30 Intro

Alustuspuheenvuorot
Klo 12.35 Työelämäosaamisen kehittäminen pedagogisin keinoin
Klo 12.50 Yrittäjämäinen mindset, innovointikyky ja luovuus 
Klo 13.00 Jyväskylän Yritystehdas 

Työpajatyöskentely
Klo 13.15 - 14.15 Työpajatyöskentely, vaihe 1
Klo 14.15 – 14.30 Väliaikakahvit
Klo 14.30 – 15.20 Työpajatyöskentely, vaihe 2
Klo 15.20 Lyhyt yhteenveto ja mitä seuraavaksi?

Tilaisuus päättyy klo 15.30

Työpaja jakautuu kolmeen osa-alueeseen 1) alustuspuheenvuoroihin jotka on valittu siten että ne toisivat mahdollisimman monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia esille, 2) työpajatyöskentelyn ensimmäiseen osioon, jossa jokainen voi valita itseään kiinnostavimmat kysymykset joiden äärelle haluaisi ajatuksiaan OPS-työssä viritellä, sekä 3) työpajatyöskentelyn reflektio, jossa kehitetään jo ideoituja teemoja vielä pidemmälle.

Työpajatyöskentelyn on tarkoitus edistää vuorovaikutusta tiedekuntien välillä ja herättää pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia. Myös tiedekuntien hyvistä käytänteistä voi tuoda esimerkkejä esille. Osallistujat voivat tulla käymään siinä välissä kuin pääsevät.

Tiedekunnat voivat tuoda mukanaan työelämän edustajia jotka voivat osallistua OPS:in kehittämiseen asiantuntijoina. Pohtikaa ylipäätään millä tavalla lähestytte työelämää, miten kutsutte työelämän edustajan mukaan, kuinka työelämän edustaja voisi auttaa OPS-työssä.

Tiedekunnat voivat kutsua tilaisuuteen mukaan opiskelijoita ja tilaisuus on muutenkin avoin myös aiheesta ja kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille. Tilaisuus on avoin kaikille eri tiedekuntien edustajille jotka osallistuvat OPS-työhön. Tilaisuuden tavoitteena on auttaa osallistujia pohtimaan esimerkiksi:

  • Kuinka työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittymistä voidaan huomioida pedagogisilla valinnoilla?
  • Minkälaisia opintojaksoja meillä on JYU:ssa työelämä- ja yrittäjyysasioihin liittyen?
  • Mitä ovat geneeriset ja substanssispesifit työelämätaidot?
  • Voidaanko ja kuinka voidaan nykyisiä opintojaksoja avata kaikille tiedekunnille?
  • Voidaanko ja kuinka voidaan toteuttaa yhteistyötä tiedekuntien välillä, Jyväskylän Yritystehtaan ja työelämäpalveluiden kanssa?
  • Mitä työelämä- ja yrittäjyysosaamiseen liittyviä opintojaksoja vielä pitäisi olla?
  • Minkälaisella osaamisella opiskelijoiden pitäisi lähteä yliopistosta?

Lisätietoja

Reija Häkkinen

Työelämäasiantuntija

Työelämäpalvelut

reija.a.hakkinen@jyu.fi

0400 247 465