04.04.2019
Opiskelu-uutiset
Hakijauutiset

Uudet ohjelmat kiinnostavat - Jyväskylän yliopisto säilytti asemansa suosituimpien joukossa

Jyväskylän yliopistoon haki eilen päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa 15 590 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta noin prosentin. Aloituspaikkoja syksyllä alkaviin opintoihin on tarjolla noin 2250.

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli viidenneksi suosituin yliopisto Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto on viides Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen.

Uusista ohjelmista kiinnosti erityisesti informaatioteknologian tiedekunnan turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma (185 hakijaa). Myös uudistettu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -ohjelma oli suosittu (244 hakijaa kandidaatti- ja maisteriohjelmaan).

Hakijamäärät kasvoivat erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian kandidaatti- ja maisteriohjelmassa, 20 % (hakijoita 704, kasvu 117 hakijaa) sekä luonnonvarat ja ympäristö –ohjelmassa, 38 % (292, kasvu 80).

Suosituin hakukohde oli tänäkin vuonna psykologia, johon pyrkii 2828 hakijaa. Psykologian hakijamäärä kasvoi peräti 44 %. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat yrityksen taloustieteet (1426 hakijaa) luokanopettajan koulutus (1357 hakijaa) ja taloustiede (1213 hakijaa).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käydään psykologian hakukohteessa, johon tuli 37 hakemusta aloituspaikkaa kohden sekä liikunnan yhteiskuntatieteissä (28), taloustieteessä (27) ja sosiaalityössä (26).

Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikkaa tavoittelevia hakijoita oli 6265. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 13 674, joista ensisijaisia hakijoita oli 4785. Maisteriohjelmiin haki 2079 hakijaa, joista ensisijaisia oli 1466.

Tiedekunnista hakijamääräänsä kasvatti eniten kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, jonka kokonaishakijamäärä kasvoi 12 %. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan hakevien kokonaishakijamäärä kasvoi 8 % ja ensisijaisten määrä 10 %. Informaatioteknologian tiedekunnan hakijamäärä kasvoi 3 % ja ensisijaiset 13 %.

 - Tulos osoittaa, että Jyväskylän yliopiston koulutukset kiinnostavat hakijoita laajasti. Erityisen ilahduttavaa on matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekunnan ensisijaisten hakijoiden määrän kasvu, kuvailee vararehtori Marja-Leena Laakso.

 Jyväskylän yliopiston valintakokeisiin ei yleensä lähetetä erillistä kutsua. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 ja hakija näkee omat tuloksensa opintopolku.fi-palvelusta.

Lisätietoja:

Suunnittelija Maria Kotiranta, puh. 040 805 4926, maria.j.kotiranta@jyu.fi

Päivitetty 11.4. hakijamäärän osalta

JYU:n hakijamäärät (xlsx)