Yleisöluennot

Di­gi­tur­val­li­suu­den työ­pa­ja

Aika:

13.11.2019 9:00 — 16:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora
Väestörekisterikeskuksen käynnistämä julkisen hallinnon digiturvallisuuden kehittämishankkeen JUDO-työpajoihin voi osallistua myös Jyväskylän yliopistolla!

Väestörekisterikeskus JUDO-hanke käynnisti digiturvallisuuden yhteishankkeen, johon yliopisto on organisaationa ilmoittautunut mukaan. Virtuaalisesti Helsingistä johdettuja aluetilaisuuksia järjestetään Keski-Suomessa yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun aluetilaisuuksissa julkisen sektorin toimijat, oppilaitosten henkilöstö sekä opiskelijat, mutta myös yksityiset toimijat pääsevät maksutta osallistumaan hankkeen työpajoihin. Tilaisuuksissa on hyvä mahdollisuus verkostoitua Keski-Suomen digiturvasta vastaavien tai kiinnostuneiden kesken.

 

Ai­ka­tau­lut, tee­mat ja il­moit­tau­tu­mi­nen:

JUDO-työpajojen aluetilaisuuksien tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta. Katso verkkosivuilta seuraavien aluetilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittaudu henkilökohtaisesti haluamiisi tilaisuuksiin. Aluetilaisuuksien osallistujapaikat ovat rajalliset.

 

Kes­ki-Suo­men alue­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään seu­raa­vas­ti:

  • 6.5. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 20.5. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 12.6. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 21.8. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 2.9 paikka avoin
  • 19.9. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 15.10. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 13.11. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 20.11. paikka avoin

JUDO-hankkeen toteuttama Digiturva-yhteishanke siihen liittyvine aluetilaisuuksineen on osa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa vuosille 2019-2021. Ohjelmalla varmistetaan julkishallinnon digipalvelujen toimivuutta ja luotettavuutta Suomessa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja keräämään vinkkejä digiturvallisuuden johtamiseen ja riskienhallinnan kehittämiseen!