Muut tapahtumat

Kieli, koulutus, politiikka -teoksen julkistamistilaisuus

Aika:

27.5.2019 14:15 — 16:00


Sijainti: Muu, Ruusupuisto, aula
Tervetuloa Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja -teoksen julkistamistilaisuuteen Ruusupuistoon!

OHJELMA

  •  Taina Saarinen, Sari Pöyhönen ja Pirkko Nuolijärvi: tervetuliaissanat sekä kirjan ja kirjoittajien esittely
  •  Kirjoittajat esittelevät keskeisiä teemojaan ja teesejään
  •  Yleisökeskustelu
  •  Maljat ja vapaata oleilua

kirjan kansi.jpg

Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja on kattava yleisesitys suomalaisesta kielipolitiikasta ja sen kytköksistä kielikoulutukseen. Teos tuo näkyviin kielen ja sen käytön muodollisen sääntelyn, mutta kuvaa myös kielipolitiikan muita monitasoisia ja epävirallisia muotoja. Kirjan ovat toimittaneet Taina Saarinen, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen ja Teija Kangasvieri.

Kieli on keskellä yhteiskunnallista toimintaa ja osallistumista. Kielellä avataan ja suljetaan ovia. Kielestä ja kielellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat yksilöiden elämään ja yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin. Kielipolitiikassa kiteytyy monenlaisia kamppailuja, ja se tekee näkyväksi yhteiskunnallisia kehityskulkuja.

Viime vuosikymmenien maahanmuuttokehitys on tehnyt kielikoulutuksesta poliittisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti ajankohtaista. Väittelyt valtiollisesta kaksikielisyydestä taas ovat tuttuja ilmiöitä niin kielipolitiikan kuin kielikoulutuspolitiikan näkökulmasta.

Vaikka suomalaisessa kielipolitiikassa ja kielikoulutuspolitiikassa on omat kansalliset sävynsä, siihen vaikuttavat myös ylikansalliset toimijat ja globaali muuttoliike. Tässä kirjassa kansalliset teemat kytketään kansainväliseen tutkimukseen ja kansainvälisiin kehyksiin.

Teos jakautuu kolmeen osaan: poliittinen kieli, koulutuksen suuret ja pienet linjat, ja työelämä ja integroituminen. Kirjoittajat ovat kielipolitiikan, koulutuspolitiikan, oppimisen, arvioinnin ja historian tutkijoita, opettajia ja asiantuntijoita.

Kirja kustantajan sivuilla:

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/kieli-koulutus-politiikka/2451023

SISÄLTÖ

Lukijalle

Sari Pöyhönen, Pirkko Nuolijärvi, Taina Saarinen & Teija Kangasvieri: Johdanto: Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä ja tutkimusaloina.

OSA 1: Poliittinen kieli

Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi & Taina Saarinen: Kamppailua tilasta ja vallasta – kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit

Petteri Laihonen & Mia Halonen: Vähemmistöt ja enemmistöt kieli-ideologisina käsitteinä

Sirpa Leppänen, Heidi Vaarala & Peppi Taalas: Sosiaalinen media – mahdollisuuksia ja haasteita kielikoulutuspolitiikalle

OSA 2: Koulutuksen suuret ja pienet linjat

Taina Saarinen, Merja Kauppinen & Teija Kangasvieri: Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikkaa linjaamassa

Kati Kajander, Tarja Nyman & Jaana Toomar: Kielenopettajan monet roolit – kansankynttilästä asiantuntijaksi ja kielikoulutuspoliittiseksi vaikuttajaksi

Niina Lilja, Karita Mård-Miettinen & Tarja Nikula: Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana

Tuuli From & Fritjof Sahlström: Rinnakkaisia tiloja – ruotsinkielinen koulutus suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä

OSA 3: Työelämä ja integroituminen

Aija Virtanen & Mia Raitaniemi: Työelämän kielikäytänteet monikielisissä yhteisöissä

Sari Pöyhönen, Minna Suni & Mirja Tarnanen: Kieli kotouttamispolitiikan ytimessä – aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään

Ari Huhta & Sari Ahola: Arviointi kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena toimintana

Lisätietoja

Taina Saarinen

taina.m.saarinen@jyu.fi