Yleisöluennot

Kunniatohtorin luento professori Scott Jarvis, 24.5. klo 11-12

Aika:

24.5.2019 11:00 — 12:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora, Beeta-sali
Professori Scott Jarvis pitää kunniatohtorin luennon perjantaina 24.5. klo 11-12 Agora Beeta –salissa aiheesta Nonnative speakers in the US legal system: (Mis)Understanding the police warning.
 

Professori Scott Jarvis on Utahin yliopiston kielten laitoksen johtaja. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa kielitaidon arvioinnin ja kielenoppimisen tutkimuksessa.

Sapattivapaansa aikana Jyväskylässä 2009–2010 Jarvis osallistui aktiivisesti toisen kielen oppimista koskevaan keskusteluun ja jatkokoulutukseen suomalaisissa yliopistoissa. Lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä useassa Jyväskylän yliopiston hankkeessa.

Jarvis tuntee hyvin suomalaisen kontekstin ja suomen kielen kysymykset. Lisäksi hänen asiantuntemuksensa kielenoppimisen, sanaston sekä kokeellisten ja tilastollisten menetelmien alalla täydentää sopivasti kieli- ja viestintätieteiden laitoksen osaamista. Jarvis on myös osallistunut kielten alan tohtorikoulutusverkoston Langnetin toimintaan ja kuuluu Suomen soveltavan kielentutkimuksen yhdistyksen AFinLA-e -lehden toimituskuntaan.

Tervetuloa!  

Lisätietoja: 

Professori Scott Jarvis