Yliopiston uutiset

Kunniatohtorit esittäytyvät avoimilla luennoilla perjantaina 24.5.

Jyväskylän yliopisto vihkii lauantaina 25.5. yhdeksän uutta kunniatohtoria. Heistä kolme esittäytyy yliopistoyhteisölle ja suurelle yleisölle avoimilla kunniatohtorin luennoilla perjantaina 24.5. Luentojen kieli on englanti. Tervetuloa!

Professori Donatella della Porta (Scuola Normale Superiore, Firenze) pitää luennon klo 10-12 Agora Alfa-salissa aiheesta: “Deconstructing generations in movements: evidences from anti-austerity protests in Europe”. 

Professori della Porta on kansainvälisesti yksi tämän hetken merkittävimpiä yhteiskunnallisten liikkeiden, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan demokratian tutkijoita. Hänen tutkimusaiheitaan ovat yhteiskunnalliset liikkeet, poliittinen väkivalta, terrorismi, korruptio, poliisi ja protestipolitiikka.

Professori Scott Jarvis pitää luennon klo 11-12 Agora Beeta –salissa aiheesta “Nonnative speakers in the US legal system: (Mis)Understanding the police warning”.

Professori Jarvis on Utahin yliopiston kielten laitoksen johtaja. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa kielitaidon arvioinnin ja kielenoppimisen tutkimuksessa.

Akateemikko Risto Nieminen luennoi nanotieteestä klo 12-14 Ylistönrinteen FYS1-salissa. Luennon otsikko on “Nano meets machine learning: the second spring of quantum mechanics”.

Aalto-yliopiston emeritusprofessori, akateemikko Risto Nieminen toi laskennallisen materiaalifysiikan huippututkimuksen Jyväskylän yliopistoon. Jyväskylässä Nieminen toimi vuoteen 1987 saakka. Niemisen merkitys Suomen teoreettiselle ja laskennalliselle fysiikalle on keskeinen.

Jyväskylän yliopiston kymmenes varsinainen, koko yliopiston yhteinen promootioakti sekä promootiokulkue järjestetään lauantaina 25.5.2019, ja promootioon liittyviä juhlallisuuksia järjestetään koko viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Promootion 2019 koordinaattori Vesa Holm, puh. 040 805 4159, promootio@jyu.fi

https://www.jyu.fi/fi/akateemiset-tapahtumat/promootio/promootio-2019/kunniatohtorit/