Tutkimusuutiset

Pohjoismaiset aivotutkijat kokoontuvat Jyväskylään

Ainoa suomalainen aivotutkimusta tekevä akateemikko, professori Riitta Hari puhuu Jyväskylässä perjantaina 10.5. MEG-pohjaisen aivotutkimusuransa yllätyksistä ja haasteista. Professori Hari on ollut aivotutkimuksen uranuurtaja Aalto-yliopistossa ja tutkinut laaja-alaisesti, miten aistimme toimivat, miten sosiaalinen toiminta näkyy aivoissa ja miten aivotutkimusta voisi soveltaa kliinisiin käyttötarkoituksiin.

Professori Hari puhuu pohjoismaisten aivotutkijoiden kokoontumisessa Jyväskylän yliopistossa 8.–10.5. MEG Nord -konferenssiin saapuu tutkijoita Suomesta, Saksasta, Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä, joissa on käytössä MEG-laitteella mitattua aineistoa. Tapahtuma alkaa työpajalla, jossa kuullaan koneoppimisen viimeisimmistä sovelluksista aivotutkimukseen ja tutustutaan avoimen lähdekoodin analyysityökaluihin. Konferenssin aiheet käsittelevät liikunnan, oppimisen ja kehityksen vaikutuksia aivotoimintaan, kliinisiä sovelluksia ja uusia menetelmiä.

Kutsuttuna puhujana on akatemikko Riitta Harin lisäksi mm. professori Joachim Gross. Professori Gross on aivoalueiden välisen kommunikaation ja siten aivojen perustoimintamekanismien huippututkija. Hän on toiminut professorina mm. Glasgown yliopistossa ja nyt Munsterin yliopistossa. Professori Grossin tutkimus on edistänyt MEG:n käyttöä laajasti ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi mm. motoristen toimintojen, puheen havaitsemisen ja erilaisten aivojen sairauksien osalta.

Jyväskylässä pidettävä tapahtuma on kolmas pohjoismaisten MEG-keskusten yhteinen konferenssi. Tapahtuman tavoitteena on tiivistää pohjoismaista yhteistyötä ja jakaa tietoa uusimmasta tutkimustiedosta.

Lisätietoja MEG Nord -konferenssista ja päivien ohjelmasta osoitteesta megnord.org. Luennot ovat yleisölle avoimia.

Lisätietoja: 

aivotutkimuskeskuksen johtaja
Tiina Parviainen
tiina.m.parviainen@jyu.fi
040 805 3533