Yliopiston uutiset

Ruotsin kielen gradupalkinto Kirsi Kiviniemelle

Palkintosumma on 1000 euroa ja se myönnetään 13.5.2019 Helsingissä.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) palkitsee vuosittain parhaan pro gradun, joka on kirjoitettu ruotsin kielestä suomalaisissa yliopistoissa. Vuoden 2018 palkinnon saa Kirsi Kiviniemi Jyväskylän yliopiston ruotsin oppiaineesta.

Kiviniemi käsittelee tutkimuksessaan eteläisen Pohjanmaan ruotsin murteita. Menetelminä on murteiden kuulonvarainen havainnointi ja akustiset mittaukset. Aiemmat tiedot Kivinimen tutkimista murteista ovat 1980-luvulta.

Koska suomenruotsin murteet elävät voimakkaassa muutoksessa, on uusi tieto niistä kiinnostavaa fonetiikan, kielisosiologian ja kielikontaktien näkökulmista. Kiviniemi osoittaakin teoreettisesti ja empiirisesti vahvassa tutkielmassaan, miten murteisiin vaikuttavat sekä suomenruotsin yleiskieli, ruotsinruotsi että suomi.

Kirsi Kiviniemen gradu En fonetisk studie om svenskan i Sideby och Skaftung on luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201812205256


Lisätiedot:

Kirsi Kiviniemi
kirsi.t.kiviniemi@gmail.com