Yliopiston uutiset

Yliopiston tutkimusprofiili vahvistuu – JYU menestyi erinomaisesti profilointirahoitushaussa

Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle neljä miljoonaa euroa vuosille 2019-2023 keskeisten tutkimusalojen kehittämiseen.

Rahoitettavat alat ovat monilukutaidot, liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset sekä ydinastrofysiikka. Kaikkia rahoitettuja profilointitoimia yhdistää vahva monitieteisyys. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen päättää rahoituksen jaosta näiden kolmen alueen kesken.

Kolme profilointialuetta valittiin yksiköiden ehdotusten pohjalta jatkamaan Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Uusi profilointialue on monilukutaidot oppimisen, osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Monilukutaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi kielten ja median tuottamisen, ymmärtämisen sekä käsittelemisen taitoja, jotka mahdollistavat tasa-arvoisen ja kulttuurien välisen viestinnän. Yliopistossa jo käynnissä oleva soveltavan kielitieteen profilointialue liittyy läheisesti monilukutaitoihin.

Liikunnan vaikutuksia kautta elämän on tutkittu laajasti liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa ja myös osana yliopiston profilointia. Käynnistynyt profilointialue suuntaa tutkimuksen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksiin lihaksiin, soluihin ja jopa molekyylien välittämiin signaaleihin saakka. Kolmas uusi profilointialue auttaa ymmärtämään ydinastrofysiikan, atomiydinten rakenteiden fysiikan ja kosmologian perusvuorovaikutuksia.

Profilointi nopeuttaa ja tukee Jyväskylän yliopiston strategian mukaista tutkimuksen laadun kehittämistä. Arviointipaneeli piti yliopiston vahvuuksina keskittymisen strategian painoaloihin ja näillä alueilla yhteistyön muiden tutkimuslaitosten kanssa sekä sitoutumisen avoimeen tieteeseen.

Suomen Akatemia tukee yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista. Haku oli järjestyksessään viides. Rahoitusta haettiin yhteensä 103 miljoonaa euroa ja myönnettiin 50 miljoonaa euroa.

Hakuun osallistuneista 13 yliopistosta 11 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 500 000 eurosta 14,7 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:
Tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu, puh. 050 599 6134, henrik.m.kunttu@jyu.fi
Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, puh. 0400 648 504, timo.taskinen@jyu.fi

Akatemian tiedote:

http://aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2019/suomen-akatemia-vahvistaa-yliopistojen-tutkimusedellytyksia-profiloitumisrahoituksella/