Uutiset fysiikka

Fysiikka syöpää vastaan

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti. Tarjolla on yhä tehokkaampia ja tarkemmin kohdennettuja hoitoja syöpää vastaan. Suomessa syövän hoitotulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla.

Kiih­dy­tin­la­bo­ra­to­rios­sa on nyt maa­ilman te­hok­kain io­ni­läh­de

Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa on kehitetty maailman tehokkain huoneenlämpötilassa toimiva ionilähde. Kyseessä on laitteisto, jonka avulla kiihdytinlaboratorion syklotroni voi tuottaa entistä intensiivisempiä ja suurienergisempiä eri alkuaineiden ionisuihkuja. Sitä hyödynnetään yliopiston perustutkimuksessa ja muun muassa avaruusteollisuuden testitoiminnassa.

JUNO scientists discuss establishing a giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine

At their most recent meeting, the European members of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) discussed the possibility of establishing a next-generation giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine. This subject is relevant in the context of the update of the European Strategy for Particle Physics scheduled for 2019. European members of JUNO held a meeting at the University of Jyväskylä 17–19 October 2018.

Vuoden Nuori Fyysikko palkittiin toistamiseen

Matemaattisten ja luonnontieteellisten alojen akateemisten Ry MAL ja Tekniikan Akateemiset TEK ovat palkinneet Risto Ojajärven pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta. Ojajärven pro gradu palkittiin jo toisen kerran. Vuoden 2018 alkupuolella hänelle myönnettiin Vuoden Nuori Fyysikko 2017 –palkinto Suomen Fyysikkoseuran toimesta.

Akatemiaprofessori Hannu Häkkinen supertutkijoiden maailmanlistalle

Tiedemaailman viittauksia seuraava Clarivate Analytics on listannut Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessorin Hannu Häkkisen yhdeksi viitatuimmaksi oman alansa tutkijaksi maailmassa. Hän on ainoana Jyväskylän yliopistosta vuosiin yltänyt kovatasoiselle listalle. Yhteensä suomalaisia tutkijoita on listalla noin 35 kappaletta.

Hiilinanoputkia voidaan valmistaa grafeenia kiertämällä

Grafeeni on materiaali, joka muodostuu tasoon asettuneista hiiliatomeista. Sen sisarmateriaaleja ovat hiilinanoputket, joita käytetään vahvistavana aineena kestävyyttä vaativissa tuotteissa kuten tuulivoimaloiden osissa, avaruuskomponenteissa, maaleissa ja urheiluvälineissä. Jyväskylän yliopiston tuoreen fysiikan ja nanotieteiden väitöstutkimuksen mukaan hiilinanoputkia voidaan valmistaan uudella tavoin nauhamaista grafeenia kiertämällä.

Uudella nanoaktuaattorilla tutkitaan biomolekyylejä

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat ovat yhdessä BioNavis Oy:n kanssa kehittäneet uudenlaisen nanoaktuaattorin, jolla voidaan ohjata biomolekyylien muotoa sähkökentän avulla ja samalla tutkia niiden muodonmuutosta kultananohiukkasten optisten ominaisuuksien kautta.

Näkyvyyttä nanolle, 9.–10.10.2018

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus järjestää vuosittain kansainvälisen Nanoscience Days konferenssin Jyväskylässä välittääkseen uusinta tietoa nanotieteen ja nanoteknologian viimeisimmistä saavutuksista maailmalle. Nanotiedepäivät järjestetään 9.–10.10.2018 Jyväskylässä.

Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa investoidaan tulevaisuuteen

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu houkuttelee elokuussa monisatapäisen joukon luonnontieteiden ja informaatioteknologian opiskelijoita ympäri maailmaa opiskelemaan Suomeen. Opiskelun ohella syntyy arvokkaita kansainvälisiä suhteita. Kesäkoulu järjestetään 6.–17.8.2018 Jyväskylässä.

Väisälän palkinto Jyväskylän yliopiston professorille

Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori Tero Heikkilälle on myönnetty 11.12.2018 Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto. Suomalainen Tiedeakatemia myöntää Väisälän palkinnon vuosittain aktiivivaiheessa oleville ja ansioituneille tutkijoille.

Uusi kiihdytin fysiikan laitoksella

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella on vihitty käyttöön uusi kiihdytin. Tällä kertaa kiihdyttimellä ei kuitenkaan kiihdytetä hiukkasia, vaan oppimista.