Uutiset science

Jyväskylän yliopistoon kolmelle tutkijalle huomattava akatemiatutkijan rahoitus

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt kolmelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle merkittävän akatemiatutkijan rahoituksen. Kukin tutkija saa lähes 440 000 euron rahoituksen vuosina 2019-2025. Rahoituksen saavat bio- ja ympäristötieteiden laitokselta Ilkka Kronholm ja Silva Uusi-Heikkilä sekä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Timo Rantalainen.

Jyväskylän yliopisto vihkii yhdeksän kunniatohtoria

Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa yhdeksän uutta kunniatohtoria. Jyväskylän yliopiston kymmenes varsinainen, koko yliopiston yhteinen promootioakti sekä promootiokulkue järjestetään lauantaina 25.5.2019, ja promootioon liittyviä juhlallisuuksia järjestetään koko viikonlopun ajan.

Tiedeakatemia valitsi viisi professoria jäseniksi Jyväskylän yliopistosta

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Jyväskylän yliopistosta kaikkiaan viisi uutta jäsentä vuosikokouksessaan huhtikuussa. Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi valittiin matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta epäorgaanisen kemian professori Matti Haukka, ekologian professori Janne Kotiaho, ja teoreettisen fysiikan professori Jouni Suhonen. IT-tiedekunnasta jäseneksi valittiin tietojärjestelmätieteen professori Mikko Siponen. Lisäksi tiedeakatemia valitsi humanistiseen osastoon jäseneksi tutkimusprofessori Niilo Kaupin.

Tutkijat kehittivät geenikäsittelyn, joka poistaa bakteereilta vastustuskyvyn antibiooteille

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija Matti Jalasvuoren tutkimusryhmälle 255 000 euron avustuksen geeninsiirtotutkimuksiin. Ryhmä kehittää molekyylibiologian tutkimuksessa keinoja, joilla voidaan hillitä bakteerien nopeasti yleistyvää antibioottiresistenssiä. Jalasvuoren tutkimusryhmän tavoitteena on tuottaa bakteereja, joita voidaan käyttää probioottien tavoin nopeuttamaan esimerkiksi ESBL-kantajuudesta parantumista.

Tutkimus: Ne­näin­nie­men puh­dis­ta­mo saa jätevedestä mikromuovin talteen tehokkaasti uudella kiekkosuodattimella

Mikromuovien eli polymeeripartikkelien esiintyminen ympäristössä herättää huolta. Muovia kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen kautta. Tuore Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty pro gradu – tutkimus osoitti, että Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jyväskylässä onnistuu poistamaan 99 prosenttia kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mikromuoveista.

Sienikumppani auttaa kasvia kasvamaan ja torjumaan uhkia

Kasvin soluväleissä kasvavat Epichloë-suvun sienet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi isännilleen: ne lisäävät kasvin siementuotantoa ja auttavat sitä sietämään esimerkiksi kuivuutta ja tulvia. Yhteistyötutkimuksessa Jyväskylän ja Turun yliopistojen tutkijat havaitsivat, että Epichloë coenophiala -sieni muokkaa myös isäntäkasvinsa sieniyhteisöä.

Lasten ja nuorten tiede- ja teknologiaprojektit palkittiin StarT-festareilla

Keski-Suomen LUMA-keskuksen järjestämä lasten ja nuorten tiede- ja teknologiatapahtuma StarT-festivaalit järjestettiin Jyväskylän yliopistossa tiistaina 2.4. Keski-Suomen kouluissa ja päiväkodeissa on tehty kuluneena lukuvuonna upeita tiede- ja teknologiaprojekteja, joita projektiryhmät esittelivät päivän aikana. Tänä vuonna festareille oli kutsuttu 25 projektia ja n. 100 lasta ja nuorta useista maakunnista, Äänekoskea, Joutsaa, Muuramea ja Pihtipudasta myöten. Osallistujia oli aina varhaiskasvatuksesta lukioon.

Jyväskylän yliopiston fysiikan ja kemian tutkimushankkeille miljoonan euron EU:n  Horisontti 2020-rahoitus

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma (Horizon2020) on eurooppalaista tutkimusta ja innovaatioita tukeva tutkimus- ja rahoitusohjelma, joka rahoittaa myös merkittäviä eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja.  Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on saanut lähes miljoonan euron suuruisen rahoituksen kolmeen uuteen tutkimusinfrastuktuureihin liittyvään hankkeesseen.

Uusi merkkiaine toi tietoa protonin liikkumisesta solukalvolla

Jyväskylän Yliopiston Nanotiedekeskus oli mukana yhteistyötutkimuksessa, joka toi uutta tietoa solukalvojen pinnalla tapahtuvasta protonidiffuusiosta. Tutkimuksessa kehitettiin kokeellisesti uusi merkkiaine, jonka avulla voidaan seurata protonin liikkumista solukalvon pinnalla.

Vuosijuhlassa palkittiin tutkimuksen ja opetuksen sankareita

Jyväskylän yliopisto vietti perinteistä vuosijuhlaa 6.3. jakamalla tunnustuksia tieteen ja opetuksen saralla ansioituneille yliopistolaisille. Palkinnot lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö. Lisäksi jaettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto ja Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha. Kulttuuriohjelmasta vastasivat VUO-orkesteri ja bodyperkussioryhmä KOPS.

Kemian gradupalkinnon saanut Janika Viitala kehitti materiaalia säästävää vaahtorainausta

Suomalaisten Kemistien Seura palkitsi Jyväskylän yliopistosta valmistuneen Janika Viitalan vuoden Nuorten tutkijain tunnustuspalkinnolla keskiviikkona Helsingissä. Viitala sai palkinnon pro gradu –tutkimuksestaan, jossa hän kehitti analyysimenetelmiä puunjalostuksessa käytettävään teknologiaan, vaahtorainaukseen. Paperinvalmistuksessa vaahtorainauksella voidaan valmistaa tuotteita materiaalia ja energiaa säästävällä tavalla verrattuna nyt käytössä oleviin valmistustekniikoihin.

Kiih­dy­tin­la­bo­ra­to­rios­sa on nyt maa­ilman te­hok­kain io­ni­läh­de

Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa on kehitetty maailman tehokkain huoneenlämpötilassa toimiva ionilähde. Kyseessä on laitteisto, jonka avulla kiihdytinlaboratorion syklotroni voi tuottaa entistä intensiivisempiä ja suurienergisempiä eri alkuaineiden ionisuihkuja. Sitä hyödynnetään yliopiston perustutkimuksessa ja muun muassa avaruusteollisuuden testitoiminnassa.