Uutiset science

Metsien käyttöön etsitään ratkaisuja 1,6 miljoonalla eurolla

Jyväskylän yliopiston koordinoima kansainvälinen tutkimusprojekti etsii kestäviä metsäpolitiikan keinoja, joilla voidaan sovittaa yhteen biotalouslinjauksen metsähakkuiden lisäämistavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  Hankkeen kulmakivenä on vahva sidosryhmäyhteistyö, jolla varmistetaan, että tuloksista hyötyvät kaikki eri metsän käyttäjäryhmät ja niitä voidaan hyödyntää myös metsäpolitiikan toteutuksessa.

Professori Mikko Mönkkönen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeliin

Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen on nimitetty Kestävän kehityksen paneelin uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2019–2021. Paneelia isännöi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopiston uusi kestävyystieteiden instituutti (HELSUS).

Ilmastonmuutos tuo haasteita kalankasvatukselle

Ilmastonmuutos nostaa keskilämpötiloja vaikuttaen eliöihin ja niistä riippuviin elinkeinoihin. Kylmään veteen sopeutuneiden kalojen kasvatukselle ilmastonmuutos tuo monenlaisia riskejä, joista yksi suurimmista on taudit.

Ensimmäinen nukleofiilinen kultakompleksi

Oxfordin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tutkijat ovat kehittäneet yhteistyöprojektissaan uudenlaisen kultayhdisteen, jonka nukleofiilinen reaktiivisuus on ennennäkemätöntä. Tutkimus avaa mahdollisuuksia käyttää kultayhdisteitä esimerkiksi katalyytteinä täysin uudenlaisissa kemiallisissa reaktioissa.

Väisälän palkinto Jyväskylän yliopiston professorille

Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori Tero Heikkilälle on myönnetty 11.12.2018 Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto. Suomalainen Tiedeakatemia myöntää Väisälän palkinnon vuosittain aktiivivaiheessa oleville ja ansioituneille tutkijoille.

Kuinka kulta sulaa huoneenlämmössä?

Ruotsalais-suomalais-tutkijat ovat onnistuneet ensimmäistä kertaa sulattamaan kultaa huoneenlämmössä, vaikka kullan sulamispiste on 1064 celciusastetta. Tieteellisesti uraauurtava tieto paljastaa yllättäviä ominaisuuksia kullasta ja avaa uusia mahdollisuuksia materiaalitieteeseen.

Akatemiaprofessori Hannu Häkkinen supertutkijoiden maailmanlistalle

Tiedemaailman viittauksia seuraava Clarivate Analytics on listannut Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessorin Hannu Häkkisen yhdeksi viitatuimmaksi oman alansa tutkijaksi maailmassa. Hän on ainoana Jyväskylän yliopistosta vuosiin yltänyt kovatasoiselle listalle. Yhteensä suomalaisia tutkijoita on listalla noin 35 kappaletta.

On tullut aika katsoa Marsin sisään

Minkä kokoinen on Marsin ydin? Onko ytimessä nestemäinen ulkokerros kuten Maassa vai onko se täysin kiinteä? Mistä Marsin vaippa koostuu? Millaisia ovat Marsin järistykset? Näihin kysymyksiin vastauksen antaa maanantaina 26.11.2018 klo 8:00 Suomen aikaa Mars-planeetalle laskeutuva ensimmäinen seismometri, joka tutkii Mars-planeettaa pintaa syvemmältä.

Vuoden Nuori Fyysikko palkittiin toistamiseen

Matemaattisten ja luonnontieteellisten alojen akateemisten Ry MAL ja Tekniikan Akateemiset TEK ovat palkinneet Risto Ojajärven pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta. Ojajärven pro gradu palkittiin jo toisen kerran. Vuoden 2018 alkupuolella hänelle myönnettiin Vuoden Nuori Fyysikko 2017 –palkinto Suomen Fyysikkoseuran toimesta.

Pelästyneet naapurit saavat metsämyyrät lisääntymään

Metsämyyränaaraiden on havaittu tekevän 50 % suurempia poikueita, jos niiden reviirilleen on levitetty lumikon nähneen metsämyyräkoiraan hajua. Tutkimus tuo uutta tietoa nisäkkäiden varoitusferomonien käytöstä, josta on aiemmin tiedetty melko vähän.

Ravintoverkot ovat luonnonsuojelun tulevaisuus

Järviekosysteemi muuttaa vuosittaiset ympäristön vaihtelut ennustettavampaan muotoon. Luonnonsuojelussa ei pitäisi keskittyä yksittäisiin lajeihin vaan kokonaisiin ravintoverkkoihin, sillä niiden toiminnan turvaaminen on tärkeää lajien ennustettavuuden kannalta, etenkin kun ilmastonmuutoksen myötä ympäristöllinen vaihtelu lisääntyy entisestään.

Mutaatio aiheuttaa sydämen läppävikaa

Sydämen läppäviasta kärsii noin 3 % maailman väestöstä. Se on myös yleisin sydänleikkausten syy, sillä lääkehoitoa ei ole vielä saatavilla. Tuore tutkimus tuo uutta tietoa sydämen läppävikaa aiheuttavasta mutaatiosta ja auttaa sairauden syntymekanismin selvittämistä sekä lääkehoidon kehittämistä.

Puutiaistaudeissa on kyse muustakin kuin borrelioosista

Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että 65 % borrelioosia sairastavista potilaista tautiasteesta riippumatta reagoi useisiin eri taudinaiheuttajiin yhtä aikaa. Useampi yhtäaikainen puutiaistauti voi mahdollisesti heikentää immuunipuolustusta ja lisätä alttiutta sairastua muiden kuin puutiaisten levittämiin tauteihin.

Fysiikka syöpää vastaan

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti. Tarjolla on yhä tehokkaampia ja tarkemmin kohdennettuja hoitoja syöpää vastaan. Suomessa syövän hoitotulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla.

JUNO scientists discuss establishing a giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine

At their most recent meeting, the European members of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) discussed the possibility of establishing a next-generation giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine. This subject is relevant in the context of the update of the European Strategy for Particle Physics scheduled for 2019. European members of JUNO held a meeting at the University of Jyväskylä 17–19 October 2018.

Molekyyleihin tallennetulla tiedolla voidaan lisätä kiintolevyjen tallennuskapasiteettia

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat olleet mukana kansainvälisessä brittiläis-suomalais-kiinalaisessa yhteistyöhankkeessa, jossa valmistettiin ensimmäinen molekyyli, joka pystyy muistamaan siihen kohdistetun magneettikentän nestemäisen typen lämpötilan yläpuolella. Tutkimustulokset voivat mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi tietokoneiden kiintolevyjen tallennuskapasiteetin moninkertaistamisen laitteiden koon kasvamatta.

Evoluutiota opettavalle tiedekasvatusprojektille lähes 100 000 euron hankerahoitus

Tieteen Tiedotus ry on myöntänyt Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alaisuudessa toimivalle Evoluutiopaja-projektille (Evolution in action –workshops) reilun 96 tuhannen euron hankerahoituksen. Rahoituksella on tarkoitus kehittää uusia tapoja ja työkaluja evolutiivisten ilmiöiden opettamiseen pelien, liikunnan ja taiteen keinoin.

Näkyvyyttä nanolle, 9.–10.10.2018

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus järjestää vuosittain kansainvälisen Nanoscience Days konferenssin Jyväskylässä välittääkseen uusinta tietoa nanotieteen ja nanoteknologian viimeisimmistä saavutuksista maailmalle. Nanotiedepäivät järjestetään 9.–10.10.2018 Jyväskylässä.