Väitökset kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Väitös: 29.9.2018 FM Päivi Vuorinen-Lampila (Kas­va­tus­tie­tei­den ja psy­ko­lo­gian tie­de­kun­ta, kasvatustiede)
29.09.2018 klo 12.0015.00

Korkeakoulutettujen määrä on paisunut. Samalla korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä on kasvanut asiantuntija- ja tietotyön lisääntymisen myötä. Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkeakoulutettujen menestymiseen työelämässä vaikuttavat aiempaa enemmän koulutusala ja tutkinnon suorittaneen taustatekijät.

Väitös: 19.9.2018: Neljällä käyntikerralla pitkäaikaista apua mielialaoireisiin (Kohtala)
19.09.2018 klo 12.0015.00

PsM Aino Kohtalan psykologian väitöskirjan "ACTing for depressive symptoms: A longitudinal study of a brief 4-sessions acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. David Gillanders (University of Edinburgh, United Kingdom) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitös: 31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)
31.08.2018 klo 12.0015.00

Ammatillisiin opettajaopintoihin hakeutuu joka vuosi suuri määrä alalle haluavia oman alansa osaajia. Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sekä soveltamisen lisäksi aikaa ja tilaa ymmärtää omaan opettajuuteen sisältyvää ammatillista kasvuaan ja ontologista ymmärrystään. Niiden kautta opettajaopiskelijasta kasvaa oman näköisensä osaava opettaja.

Väitös: 24.8.2018 KM Anne Karhu (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, erityispedagogiikka)
24.08.2018 klo 12.0015.00

Kasvatustieteen maisterin ja erityisopettajan Anne Karhun erityispedagogiikan väitöskirjan ”Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea” tarkastustilaisuus pidetään 24.8.2018 klo 12 alkaen Ruusupuistossa salissa Helena (Ruu D 104). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Savolainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitös: 24.08.2018 Lasten ja aikuisten suhteet saavat vuoropäiväkodissa monenlaisia merkityksiä (Siippainen)
24.08.2018 klo 12.0015.00

KM Anna Siippaisen varhaiskasvatustieteen väitöskirjan "Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifikaatio: Etnografinen tutkimus lasten ja aikuisten suhteista vuorohoitopäiväkodissa" tarkastustilaisuus on perjantaina 24.8. salissa S212 (Seminaarinmäki, Vanha juhlasali). Vastaväittäjänä on dosentti Anna-Maija Puroila (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto).

Väitös: 13.8.2018 GraphoGame-pelistä apua afrikaansin lukutaitoon (February)
13.08.2018 klo 12.0015.00

FM Pamela Februaryn psykologian väitöskirjan "Teaching and Learning to Read in Afrikaans: Teacher provision and computer-assisted support" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Per Henning Uppstad (University of Stavanger) ja kustoksena professori Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto).

Väitös: 19.6.2018 Oppikirjan oikea esitystapa ja työnteon korostaminen parantavat oppimistuloksia (Utriainen)
19.06.2018 klo 12.0015.00

FL Oiva Utriaisen kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan ” Käsitteellinen ymmärtäminen ja fysiikan oppimiseen liittyvät odotukset lukion mekaniikassa ” tarkastustilaisuus 19.6.2018. Vastaväittäjänä dosentti Antti Savinainen (Kuopion lyseon lukio) ja kustoksena professori Jouni Viiri (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.