Väitökset humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Väitös: 19.10.2018 Sosiaalisen median yhteisöt toimivat vaikuttamisen agentteina (Sormanen)
19.10.2018 klo 12.0015.00

Sosiaalisen median ryhmillä ja yhteisöillä on enimmäkseen viihteellisiä, yleishyödyllisiä tai kaupallisia tarkoituksia. Näiden rinnalla toimii kuitenkin myös yhteisöjä, joilla on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä tavoite. Ne pyrkivät päämääräänsä vaikuttamalla ihmisten mielikuviin ja tarjoamalla konkreettisia ratkaisumalleja. Jos sisäinen tiedonjako toimii ja ryhmä kasvaa riittävän isoksi, ne voivat onnistua haastamaan organisaatioita.

Väitös: 13.10.2018: Hengitysharjoituksella lisätehoa musiikkiterapiaan (Brabant)
13.10.2018 klo 12.0015.00

Improvisaatiopohjainen musiikkiterapia on tutkimusten perusteella tehokas hoitomuoto useissa emotionaalisissa häiriöissä, kuten masennuksessa. Mutta entäpä, jos kyseisen musiikkiterapian tehoa voidaan edelleen parantaa aloittamalla istunto erityisellä hengitysharjoituksella, joka edistää potilaan terapeuttista työskentelyä?