Väitökset humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Väitös: 18.1.2019 Taloudelliset kysymykset ja saamelaismääritelmä hallitsevat alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvää keskustelua (Sara)
18.01.2019 klo 12.0015.00

Kenen äänellä alkuperäis- ja heimokansoihin liittyvistä asioista puhutaan? ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ympärillä käytävä keskustelu keskittyy eri toimijoiden näkökulmien esittämiseen taloudellisten kysymysten ja saamelaismääritelmän dominoidessa keskustelua. Näin keskustelu sivuuttaa alkuperäiskansoille tärkeät ihmisoikeuskysymykset.