Väitökset IT-tiedekunnassa

Väitökset informaatioteknologian-tiedekunnassa
Väitös: 14.12.2018: Uusia skaalautuvia menetelmiä datan ryhmittelyyn (Hämäläinen)
14.12.2018 klo 12.0016.00

Suurten datamassojen käsittely lisää tarvetta tehokkaammille klusterointimenetelmille, jotka perustuvat useita suorittimia hyödyntävään rinnakkaislaskentaan ja hajautetun muistin käyttöön. Klusteroinnissa data ryhmitellään ryhmiin eli klustereihin, joissa ryhmän kohteet ovat samankaltaisia. Lisäksi tavoitteena on, että muodostuneet klusterit ovat selkeästi toisistaan erillään.

Väitös: 7.8.2018 Huumori ja ihmiskeskeinen suunnittelu avuksi masennusta vastaan (Li)
07.08.2018 klo 12.0015.00

FM Xueyan Lin kognitiotieteen väitöskirjan "Haha Moments – Applying Brain Research to Technology Design" tarkastustilaisuus tiistaina 7.8.2018 klo 12 alkaen Mattilaniemen Auditorio 2:ssa. Vastaväittäjänä professori Jose Cañas (University of Granada, Espanja) ja kustoksena professori Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.