Väitökset KEM

Väitös: 4.10.2018 Luonnonaineet askeleen lähemmäksi lääkekaappia (Siitonen)
04.10.2018 klo 12.0015.00

Luonnonaineilla on useita erilaisia biologisia vaikutuksia: kahvin kofeiini piristää, unikoiden morfiini lievittää kipua ja kärpässienten muskariini on hermostoon vaikuttava myrkky. Jotta näitä tai muita luonnonaineita voidaan soveltaa lääkeaineina, on luonnonaineita pystyttävä valmistamaan laboratoriossa.

Väitös: 12.12.2018: Ruohomateriaalit biojalostamon lähtöaineiksi (Ullah)
12.12.2018 klo 12.0016.00

Uudenaikaisten biojalostamotutkimusten päätarkoituksena on kehittää entistä tarkempia ja ympäristöystävällisiä prosesseja, joiden avulla voidaan valmistaa biomassapohjaisista materiaaleista lisäarvollisia tuotteita esimerkiksi biopolttoaineiden, -kemikaalien ja -materiaalien tuotantoon.