Väitösuutiset bioenv - bio-ymp-laitos

23.11.2018: Ilmastonmuutos voi muuttaa soiden hiilenkiertoa (Mpamah)

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa mikrobimääriin sekä mikrobiyhteisön koostumukseen ja aktiivisuuteen soiden pintakerroksessa. Muutos voi kiihdyttää orgaanisen aineen hajoamista suoraan myös syvemmissä turvekerroksissa muuttamalla mikrobiprosesseja ja vaikuttamalla siten mikrobeille käyttökelpoisen hiilen saatavuuteen.

24.8.2018: Pohjamudalla on väliä (Wallin)

FM Jaana Wallinin akvaattisten tieteiden väitöskirjan "Aquatic effects and risk assessment of multi-metal leachates from metal mining and acid sulphate soils" (Kaivosteollisuudesta ja happamilta sulfaattimailta tulevan metallikuormituksen vesistövaikutukset ja riskien arviointi) tarkastustilaisuus perjantaina 24.8.2018 klo 12:00 salissa YAA303. Vastaväittäjänä toimii filosofian tohtori Carmen Casado-Martinez (Centre Ecotox, Lausanne, Sveitsi) ja kustoksena professori Juha Karjalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa vieraslajien menestymiseen

Ihmiset levittävät vieraslajeja, joista on tullut merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Ne voivat uhata alkuperäislajistoa mm. kilpailemalla samoista resursseista, levittämällä tauteja ja loisia sekä muovaamalla niiden elinympäristöä. Useat vieraslajit ovat esimerkiksi tuholaisia ja niitä vastaan käytetään erilaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käytöllä voidaan vaikuttaa tuholaisten menestymiseen ja leviämiseen.

3.5.2019. Pohjamuta paljastaa ilmastonmuutoksen valuvan järviinkin

Ilmastonmuutoksen seurauksena arktisiin ja pohjoisten alueiden järviin päätyy yhä enemmän tummavärisiä hiiliyhdisteitä, jotka ovat peräisin valuma-alueilta. Ne muuttavat pohjaeläinten ravinnon käyttöä ja järvien eliöyhteisöjen rakennetta, selvitti FM Henriikka Kivilä tuoreessa akvaattisten tieteiden väitöstutkimuksessaan Jyväskylän yliopistossa. Pitkän aikavälin sedimenttiaineistosta ilmeni myös, että valunnan ohella meriperäisillä ravinteilla voi olla merkittävä rooli arktisten rannikkojärvien tulevaisuudessa.

15.3.2019 Syöpään liittyvän entsyymin biokemiallinen tutkimus lisäsi tietoa entsyymin säätelystä (Antenucci)

M.Sc. Lina Antenuccin solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan "Biochemical and structural comparison of spleen tyrosine kinase interaction with integrin and the immunoreceptor tyrosine-based activation motif" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Olli Silvennoinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jari Ylänne (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.