Väitösuutiset IT

15.10.2018 How to make good decisions for unknown future? (Zhou-Kangas)

M.Sc. Yue Zhou-Kangas' defends her doctoral dissertation in Mathematical Information Technology "Interactive Methods for Multiobjective Robust Optimization". Opponent Professor Margaret Wiecek (Clemson University, USA) and Custos Professor Kaisa Miettinen (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in English.

14.12.2018 Uusia skaalautuvia menetelmiä datan ryhmittelyyn (Hämäläinen)

Suurten datamassojen käsittely lisää tarvetta tehokkaammille klusterointimenetelmille, jotka perustuvat useita suorittimia hyödyntävään rinnakkaislaskentaan ja hajautetun muistin käyttöön. Klusteroinnissa data ryhmitellään ryhmiin eli klustereihin, joissa ryhmän kohteet ovat samankaltaisia. Lisäksi tavoitteena on, että muodostuneet klusterit ovat selkeästi toisistaan erillään.