Väitösuutiset KAT

24.08.2018 Lasten ja aikuisten suhteet saavat vuoropäiväkodissa monenlaisia merkityksiä (Siippainen)

KM Anna Siippaisen varhaiskasvatustieteen väitöskirjan "Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifikaatio: Etnografinen tutkimus lasten ja aikuisten suhteista vuorohoitopäiväkodissa" tarkastustilaisuus on perjantaina 24.8. salissa S212 (Seminaarinmäki, Vanha juhlasali). Vastaväittäjänä on dosentti Anna-Maija Puroila (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto).

24.8.2018 Oppilaiden häiritsevään käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa positiivisin keinoin (Karhu)

Kasvatustieteen maisterin ja erityisopettajan Anne Karhun erityispedagogiikan väitöskirjan ”Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea” tarkastustilaisuus pidetään 24.8.2018 klo 12 alkaen Ruusupuistossa salissa Helena (Ruu D 104). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Savolainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)

Ammatillisiin opettajaopintoihin hakeutuu joka vuosi suuri määrä alalle haluavia oman alansa osaajia. Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sekä soveltamisen lisäksi aikaa ja tilaa ymmärtää omaan opettajuuteen sisältyvää ammatillista kasvuaan ja ontologista ymmärrystään. Niiden kautta opettajaopiskelijasta kasvaa oman näköisensä osaava opettaja.

8.6.2018: Muutto uudenlaiseen kouluun stressaa henkilöstöä (Kattilakoski)

KM Raija Kattilakoski osoitti väitöstutkimuksessaan, että uudenlaiseen koulurakennukseen muuttaminen oli sekä henkilöstölle että johdolle stressaavaa. Henkilöstö kaipasi mahdollisuutta rajata ympäristön ärsykkeitä, kuten ääntä ja liikettä, sekä suojella yksityisyyttä liian avoimilta tuntuneissa tiloissa.