Väitösuutiset KIVI

27.10.2018: Kokoukset tuottavat organisaatiota, ei päinvastoin (Laapotti)

Kokoukset koskettavat kaikkia, mutta miksi? Kokoukset ovat usein itsestään selvä rutiini, joita ei pysähdytä miettimään tai kyseenalaistamaan edes silloin, kun ne eivät miellytä osallistujia. Organisoitumisen kannalta kokous on kuitenkin viestinnällisenä käytänteenä välttämättömyys.