Väitösuutiset SPORT

Väitös: 16.11.2018 Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin (Munukka)
16.11.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan säännöllinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi liikunta paransi aerobista kuntoa ja vähensi polven jäykkyyttä.

Väitös: 2.11.2018 Vyötärölihavuudella ja sosiodemografisilla taustatekijöillä yhteys metaboliseen oireyhtymään (Kuninkaanniemi)
02.11.2018 klo 12.0015.00

Tuore Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkimus vahvistaa vyötärölihavuuden yhteyttä yksittäisenä riski-indikaattorina metaboliseen oireyhtymään. Tutkimuksen mukaan metabolisen oireyhtymän ja sen yksittäisten riski-indikaattorien esiintyvyydessä oli eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Esiintyvyys oli yleisempää matalasti koulutetuilla, eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla.

Väitös: 26.10.2018 Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana (Korpi)
26.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan aikaisempi kokemus, uuden oppiminen, työkulttuuri ja työtoimijuus ovat merkittäviä ammatillisessa kasvussa ja johdattavat fysioterapiaopiskelijat oman alansa asiantuntijaksi. Opiskelijoiden asiantuntijaksi kasvussa löytyi kaksi merkittävää käännekohtaa, joista toinen oli opintojen alkupuolella, jolloin uudenlaista oppimista tarvittiin ammatillisissa opinnoissa. Toinen käännekohta oli käytännön työn oppiminen, josta opiskelijat kertoivat paljon.

Väitös: 26.10.2018: Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä (Riikonen)
26.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan oikein käytettynä teknologiset apuvälineet tukevat muistisairaan ihmisen arkea. Yhdistämällä sosiaalinen tuki ja teknologia voidaan vahvistaa muistisairaan ihmisen arvokkuutta ja tukea läheisten jaksamista. Toisaalta teknologialla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, jos se häiritsee tai leimaa käyttäjäänsä.

Väitös: 19.10.2018 Vireät aivot liikuttavat ikääntyneitä (Poranen-Clark)
19.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden henkilöiden tiedonkäsittelytoiminnot vaikuttavat heidän liikkumisaktiivisuuteensa elinpiirissä. TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus vahvistaa tietoa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen merkityksestä liikkumiskyvylle. Lisäksi tutkimus tuo lisää ymmärrystä aivoterveydestä huolehtimisen merkityksestä koko elinkaaren ajan.