Uutiset-kokoelma

Jyväskylän yliopiston professorit menestyivät laatuvertailussa

Turun yliopiston tutkimus pisti eri alojen professorit järjestykseen tieteellisten laatujulkaisujen mukaan. Jyväskylän yliopisto on erinomaisesti edustettuna: eri alojen kärkikymmenikköihin mahtui Jyväskylästä 12 professoria. Näistä kahdestatoista neljä on kauppakorkeakoulun professoreita. Myös kasvatustieteet edustavat kärkikymmenikköä niin ikään neljällä professorilla.

Pian kaikki ekaluokkalaiset opiskelevat vierasta kieltä

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on yhä tärkeämpää. Varhain aloitettu kielten opetus voi tutkimusten mukaan vaikuttaa asenteisiin kieliä ja niiden opiskelua kohtaan. Valtioneuvoston päätöksellä 1.1.2020 lähtien kaikissa Suomen peruskouluissa aloitetaan toisen tai vieraan kielen opetus viimeistään ensimmäisen kouluvuoden kevätlukukaudella.

Korruption ja huonon hallinnon jäljillä

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen professori Petri Karonen on saanut Suomen Akatemialta rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan korruptiota Ruotsissa ja Suomessa varhaismodernilta ajalta 1900-luvun alkuun.

Jyväskylän yliopisto Shanghain listalla sijoilla 601-700

Jyväskylän yliopisto oli jälleen mukana ns. Shanghain listan yliopistovertailussa (Academic Ranking of World Universities ARWU), jossa se sijoittuu välille 601-700. Tänä vuonna vertailussa julkistettiin 500 maailman huippuyliopiston lisäksi lähellä listasijoitusta olevat yliopistot sijoilla 501-1000.

Miten miehiä tehdään?

Perhevapaauudistus ja isien asema, maanpuolustus ja asevelvollisuus, syrjäytyminen ja muut hyvinvointiongelmat, #metoo ja seksismi. Nämä ajankohtaiset teemat liittyvät erityisesti mieheyteen. Mieheys on kuitenkin pitkään ollut "näkymätön sukupuoli", luonnolliseksi ja yhtenäiseksi esitetty normi. Miestutkimus tuottaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää laajasti kasvatuksessa, koulutuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Lohkoketjuteknologia osaksi älykkäitä sähköverkkoja

Business Finland on myöntänyt rahoituksen, joka mahdollistaa 100 000 euron tutkimushankkeen Jyväskylän yliopiston lohkoketjuteknologian tutkimusryhmälle. Tutkimuksessa selvitetään lohkoketjuteknologian soveltamista sähköverkon hallinnassa ja sähkönjakelussa.

Jyväskylän yliopistolle merkittävä rahoitus korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotouttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylän yliopistolle 446 000 euroa kieli- ja sisältöopintoja integroivan suomenkielisen koulutusmallin kehittämiseen. Kielikeskuksen johtaman INTEGRA-hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. OKM:n rahoitus Jyväskylän yliopistolle on suurin yksittäinen yliopistolle maahanmuuttajien kotouttamispolkujen kehittämiseen myönnetty rahoitus.

Lukuvuoden tiedeviestintätekopalkinto journalismin uutispalvelukonseptille

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2017–2018 tiedeviestintäteoksi on valittu Journalism Research News -uutispalvelu (JRN). Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen projektitutkija Pasi S. Ikonen palkittiin kehitystyöstä, jonka ansiosta JRN-projekti on muutamassa vuodessa noussut journalismin tutkimuksen johtavaksi kansainväliseksi tiedeviestijäksi.

Jyväskylän yliopistoon kaksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelman hanketta

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen hanketta tai hankekokonaisuutta eli konsortiota rahoitettaviksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelmassa. Rahoitusta saa kaikkiaan 22 hanketta, joissa on mukana myös konsortioiden osahankkeet. Niitä rahoitetaan yhteensä kahdeksalla miljoonalla eurolla. Jyväskylän yliopisto sai kaksi uutta hanketta.

Akatemiaprofessori Hannu Häkkinen supertutkijoiden maailmanlistalle

Tiedemaailman viittauksia seuraava Clarivate Analytics on listannut Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessorin Hannu Häkkisen yhdeksi viitatuimmaksi oman alansa tutkijaksi maailmassa. Hän on ainoana Jyväskylän yliopistosta vuosiin yltänyt kovatasoiselle listalle. Yhteensä suomalaisia tutkijoita on listalla noin 35 kappaletta.

Seuraa tiedon valoa – tule Tutkijoiden yöhön pe 28.9.

Jyväskylän yliopistossa vietetään tämän viikon perjantaina Tutkijoiden yötä. Vuoden suurin tiedetapahtuma tuo yliopiston kampukselle suuren joukon vierailijoita jo heti aamusta alkaen. Tule tutustumaan, kokeilemaan ja oppimaan!

Pekka Neittaanmäki UNESCO-professoriksi

Jyväskylän yliopisto ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöhankkeesta, jonka kohteena on digitaalisten alustojen hyödyntäminen yhteiskunnallisena muutosvoimana. Informaatioteknologian tiedekunnan professori Pekka Neittaanmäki nimetään tämän hankkeen johtoon UNESCO-professoriksi ajalle 1.5.2019–30.4.2023.

Professori Outi Fingerroos on Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

Kongressihankinta on pitkäjänteistä valmistelua ja verkostoitumista vaativaa työtä. Kukaan ei ponnista kongressivaikuttajaksi yksin, vaan ympärille tarvitaan hyvä tekijätiimi ja taustatueksi toimivan palveluorganisaatio. Näin kiteyttää onnistumisen aakkoset Vuoden Tiedekongressivaikuttajaksi valittu professori Outi Fingerroos Jyväskylän yliopistosta.

Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas paljastaa lähiliikuntapaikkasi

Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas kerää yhteen julkisten liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja. Juuri julkaistu kehittyneempi versio järjestelmästä tarjoaa avointa ja maksutonta tietoa Suomen liikuntapaikoista, niiden ominaisuuksista ja erilaisten liikuntapaikkojen tarjonnasta Suomen eri osissa. Lipas-tietokantaa ylläpitää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Viestinnän ansioituneen alumnin palkinto Vilja Laaksoselle

Ansioituneen alumnin palkinto annetaan joka toinen vuosi viestinnän alumnille, joka menestyy työssään ja luo viestinnän asiantuntijana uraa, joka sopii nykyopiskelijoille hyväksi esimerkiksi. Palkittu alumni pitää yhteyksiä oppiaineeseensa ja levittää sen hyvää mainetta maailmalla. Palkinto myönnettiin nyt seitsemännen kerran.