Uutiset-kokoelma

Viestinnän ansioituneen alumnin palkinto Vilja Laaksoselle

Ansioituneen alumnin palkinto annetaan joka toinen vuosi viestinnän alumnille, joka menestyy työssään ja luo viestinnän asiantuntijana uraa, joka sopii nykyopiskelijoille hyväksi esimerkiksi. Palkittu alumni pitää yhteyksiä oppiaineeseensa ja levittää sen hyvää mainetta maailmalla. Palkinto myönnettiin nyt seitsemännen kerran.

Kahdeksan yliopiston tutkimuskautta käynnistyy tulevana syksynä ja talvena.

Jyväskylän yliopiston tutkimuskausijärjestelmä antaa tutkijoille mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti tutkimustyöhön ja näin tiivistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä lisätä tutkimuksen tieteellistä näkyvyyttä. Tutkimuskausipaikka voidaan myöntää professoreille, yliopistotutkijoille ja yliopistonlehtoreille, joka ovat olleet yhtäjaksoisesti työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon vähintään seitsemän vuotta ja hakuhetkellä pysyvässä tehtävässä.

Lii­kun­ta­bio­lo­gian tie­tee­na­la lii­kun­ta­tie­teelli­ses­tä tie­de­kun­nas­ta jär­jes­tää mit­ta­van kan­sain­vä­li­sen voi­ma- ja kes­tä­vyys­har­joit­te­lun sym­po­siu­min

Miten voima- ja kestävyysharjoittelu vaikuttavat elimistön toimintaan ja rakenteeseen sekä fyysiseen suorituskykyyn? Miten voima- ja kestävyysharjoittelu voidaan yhdistää siten, että saadaan kummastakin harjoittelumuodosta mahdollisimman suuret hyödyt? Kuinka urheiluvalmentajat saavat vietyä käytäntöön liikuntalaboratorioissa mitatut tutkimustulokset? Miten yksilöllisyys tulisi ottaa huomioon voima- ja kestävyysharjoittelun optimoinnin kannalta?

Liisa Kurunmäki laskentatoimen professoriksi

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KTT, dosentti Liisa Kurunmäen laskentatoimen professoriksi 1.9.2018 alkaen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Palvelurobotit yleistyvät myös Suomessa

Robotiikan avulla voidaan lisätä työntekijöiden aikaa potilaille ja välittömälle potilastyölle hoitotyössä. Nykyisin käytettävissä oleva robotiikka kykenisi hoitamaan varsinkin logistisia ja diagnostisia sekä raportointiin liittyviä tehtäviä.

uMove ­– Korkeakoululiikunnan tunneilla hikoillaan ja fiilistellään

Jyväskylän korkeakoululiikunta on julkaissut syksyn ohjelmansa ja on valmiina ottamaan vastaan uudet ja vanhat liikkujat 10.9. alkaen. Tunneilla voi treenata kovalla sykkeellä tavoitteellisesti, mutta myös huolehtia omasta hyvinvoinnistaan lempeämmin, vaikka joogaamalla tai luontoretkillä.

Vauhtia yritysten ja yhdistysten digitaalistumiseen

Digitaalinen kehitys voimistuu ja nopeutuu. Se vaatii jokaiselta aktiivista otetta haasteiden kääntämiseksi mahdollisuuksiksi – muuten jää jalkoihin. Digipolku jatkaa digi-aiheisten työpajojen järjestämistä erityisesti pohjoisessa Keski-Suomessa.

Uudella nanoaktuaattorilla tutkitaan biomolekyylejä

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat ovat yhdessä BioNavis Oy:n kanssa kehittäneet uudenlaisen nanoaktuaattorin, jolla voidaan ohjata biomolekyylien muotoa sähkökentän avulla ja samalla tutkia niiden muodonmuutosta kultananohiukkasten optisten ominaisuuksien kautta.

Näkyvyyttä nanolle, 9.–10.10.2018

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus järjestää vuosittain kansainvälisen Nanoscience Days konferenssin Jyväskylässä välittääkseen uusinta tietoa nanotieteen ja nanoteknologian viimeisimmistä saavutuksista maailmalle. Nanotiedepäivät järjestetään 9.–10.10.2018 Jyväskylässä.

Vuoden 2017 talousennustajapalkinto OP Ryhmälle

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu asetti talousennustajat paremmuusjärjestykseen jo 21. kerran. Vuoden 2017 tarkimman talousennustajan palkinnon sai OP Ryhmä Taloustutkijoiden XXXV kesäseminaarissa Jyväskylässä. Edellisen kerran OP Ryhmä on voittanut kilpailun vuoden 2000 talousennusteista.

Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa investoidaan tulevaisuuteen

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu houkuttelee elokuussa monisatapäisen joukon luonnontieteiden ja informaatioteknologian opiskelijoita ympäri maailmaa opiskelemaan Suomeen. Opiskelun ohella syntyy arvokkaita kansainvälisiä suhteita. Kesäkoulu järjestetään 6.–17.8.2018 Jyväskylässä.

Korkeakoulut kehittävät työelämässä oppimista – Koulutuksen tutkimuslaitos koordinoi OKM:n rahoittamaa hanketta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimalle Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeelle 2,5 miljoonan euron erityisavustuksen. Hankkeen tavoitteena on uudistaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria niin, että työelämänäkökulma ja työelämätaitojen kehittäminen ovat luonnollinen osa koulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä kymmenen yliopiston ja kuuden ammattikorkeakoulun kanssa.

Jyväskylän yliopisto paransi sijoitustaan maailman parhaiden yliopistojen listalla

Jyväskylän yliopiston sijoitus maailman parhaiden yliopistojen listauksessa nousi vuotuisessa brittiläisessä yliopistovertailussa (QS World University Rankings). Yliopisto sijoittui uudessa vertailussa sijalle 336, kun vuoden 2017 sijoitus oli 357. Jo pelkkä listalle pääsy on saavutus, sillä mukaan on valittu ainoastaan 1011 yliopistoa maailman huipulta. Suomen yliopistojen joukossa Jyväskylän sijoitus oli neljäs.

Innovaatioyksikkö on lisännyt Jyväskylän seudun kilpailukykyä ja eri alojen kiinnostusta teknologiaratkaisuihin

Päivälleen tasan vuosi sitten (11.12.2018) Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen neljännessä kerroksessa avattiin IBM:n ja yliopiston yhteinen innovaatioyksikkö, jonka tarkoituksena on lisätä huipputeknologioiden hyödyntämisen osaamista ja tietoisuutta Jyväskylän seudulla. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut sen, että toimintaa pitää jatkaa ja laajentaa entisestään.