Uutiset-kokoelma

Uutta tietoa lihasrappeumasairauksien ymmärtämiseksi

Jyväskylän yliopiston ja Cambridgen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet yksityiskohtia lihasten kiinnittymiskohtien rakenteesta sekä niiden toiminnasta. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa lihasrappeumasairauksien ymmärtämiseksi sekä liikunnan aiheuttamien lihasmuutosten ymmärtämiseksi.

OKM vahvistaa opettajankoulutuksen kehittämistä - Jyväskylän yliopiston hankkeisiin yli 2,8 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta vahvistamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukemaan lukiouudistusta, kielten opetuksen kehittämistä sekä johtamis- ja arviointiosaamista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi 15.6. kansallisesti kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa 25 kehittämishankkeeseen. Jyväskylän yliopisto sai kokonaissummasta erinomaisen rahoituksen kuudelle hankkeelle, yhteensä 2 820 000 euroa.

KiMo – yhdessä enemmän kielitietoisuutta

Kielen ja opettamisen vahvuudet yhdistetään syyslukukaudella käynnistyvissä KiMo-opinnoissa. Kieli- ja viestintätieteet, kasvatustieteistä erityisesti varhaiskasvatus sekä opettajankoulutuslaitos tarjoavat yhdessä monialaisen ja kielitietoisuutta tukevan pedagogiikkapaketin.

Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden Jyväskylän yliopiston ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

Musiikki tarjoaa nuorille keinoja kehitykseen

Nuori kuulokkeet korvillaan. Tämä jokaiselle tuttu näky on kiinteä osa nykymaailmaa. Musiikki onkin monin tavoin tärkeä osa nuorten elämää: musiikin kautta nuoret voivat samastua, avata sydäntään ja ottaa kantaa, sekä saada työkaluja kasvuun, kehittymiseen ja parantumiseen.

Metsien käyttöön etsitään ratkaisuja 1,6 miljoonalla eurolla

Jyväskylän yliopiston koordinoima kansainvälinen tutkimusprojekti etsii kestäviä metsäpolitiikan keinoja, joilla voidaan sovittaa yhteen biotalouslinjauksen metsähakkuiden lisäämistavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  Hankkeen kulmakivenä on vahva sidosryhmäyhteistyö, jolla varmistetaan, että tuloksista hyötyvät kaikki eri metsän käyttäjäryhmät ja niitä voidaan hyödyntää myös metsäpolitiikan toteutuksessa.

Varmuutta uravalintaan: Yliopiston opintojaksot lukiossa tutustuttavat tieteenaloihin

Vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos velvoittaa lukioita järjestämään osan lukio-opinnoista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa lukiolaisille 11 yliopisto-opintojen jaksoa eri tieteenaloilta, joista kaksi yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. Kaikilla Suomen lukioilla on mahdollisuus nostaa verkossa suoritettavat opinnot jo syksyn opintotarjottimille.

Fysiikka syöpää vastaan

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti. Tarjolla on yhä tehokkaampia ja tarkemmin kohdennettuja hoitoja syöpää vastaan. Suomessa syövän hoitotulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla.

Evoluutiota opettavalle tiedekasvatusprojektille lähes 100 000 euron hankerahoitus

Tieteen Tiedotus ry on myöntänyt Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alaisuudessa toimivalle Evoluutiopaja-projektille (Evolution in action –workshops) reilun 96 tuhannen euron hankerahoituksen. Rahoituksella on tarkoitus kehittää uusia tapoja ja työkaluja evolutiivisten ilmiöiden opettamiseen pelien, liikunnan ja taiteen keinoin.

Kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen valittu EASACin energia-asioiden ohjausryhmään

EASAC on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, joka välittää tuoretta tutkimukseen perustuvaa tietoa EU:n päätöksentekoelimiin ja pyrkii parantamaan tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EASACin raporttien, kannanottojen ja suositusten ensisijaisena kohteena ovat Euroopan tason päättäjät ja päätöksiä valmistelevat virkamiehet EU-parlamentissa ja komissiossa.

JUNO scientists discuss establishing a giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine

At their most recent meeting, the European members of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) discussed the possibility of establishing a next-generation giant neutrino observatory in the Pyhäsalmi mine. This subject is relevant in the context of the update of the European Strategy for Particle Physics scheduled for 2019. European members of JUNO held a meeting at the University of Jyväskylä 17–19 October 2018.

Uusilla teknologioilla toiminnallisempaa musiikin tekemistä ja oppimista

Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen tutkijat tahtovat tehdä musiikin tekemisestä ja oppimisesta aiempaa toiminnallisempaa. 1.10.2018 käynnistyneessä hankkeessa kehitetään lisätyn todellisuuden teknologiaa ja mobiiliratkaisuja kaikille musiikista innostuneille. Uusien ratkaisujen kehittämisessä hyödynnetään pelillisyyttä, pedagogiikkaa, aivotutkimusta ja informaatioteknologiaa.

Musiikkiterapian tutkimus voi auttaa miljoonia

Yli 300 miljoonaa ihmistä kohtaa masennuksen jossain vaiheessa elämäänsä. Se on ensisijainen syy terveysongelmiin ja työkyvyttömyyteen. Tutkimusten mukaan terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus vaikuttaa merkittävästi terapian lopputulokseen. Jos ymmärrämme tätä vuorovaikutusta, myös terveydenhuollon toimijat voivat tunnistaa masennuksen nykyistä paremmin ja hoitaa sitä tehokkaammin.