Uutiset-kokoelma

Kahdeksan yliopiston tutkimuskautta käynnistyy tulevana syksynä ja talvena.

Jyväskylän yliopiston tutkimuskausijärjestelmä antaa tutkijoille mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti tutkimustyöhön ja näin tiivistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä lisätä tutkimuksen tieteellistä näkyvyyttä. Tutkimuskausipaikka voidaan myöntää professoreille, yliopistotutkijoille ja yliopistonlehtoreille, joka ovat olleet yhtäjaksoisesti työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon vähintään seitsemän vuotta ja hakuhetkellä pysyvässä tehtävässä.

Promootion yleinen seppeleensitoja avasi Flooran päivän kuorofestivaalin

Jyväskylän yliopiston vuoden 2019 promootion yleiseksi seppeleensitojaksi on valittu filosofian ylioppilas Alina Salomaa, suomen kielen professori Minna Sunin tytär. Seppeleensitoja pyydettiin tehtäväänsä Flooran päivänä 13.5., ja samana päivänä hän avasi yliopiston kuorofestivaalin Ruusupuistossa.

Jyväskylän yliopiston tutkimus arvioitiin

Kansainvälinen paneeli totesi Jyväskylän yliopiston tutkimusympäristön olevan huipputasoa. Paneelin mukaan yliopiston tulee tukea sekä yksittäisiä tutkijoita että kokonaisia tieteenaloja ja vahvistaa kansainvälistymistä lisätäkseen tutkimuksen vaikuttavuutta.

Vapaaehtoistoiminta liikunnassa ja urheilussa kiinnostaa edelleen – erityisesti tapahtumat ja urheilukilpailut suosittuja

Liikuntaan ja urheiluun liittyvä vapaaehtoistyö on muuttumassa kohti elämyshakuisempaa ”pätkävapaaehtoisuutta”. Lähes puolet (44 %) liikunnan ja urheilun parissa vapaaehtoistyötä tekevistä osallistuu yleisimmin tapahtumien ja kilpailujen organisointiin. Perinteisesti suomalainen liikunta ja urheilu on nähty vapaaehtoistyöhön perustuvana kansalaisjärjestötoimintana, joissa urheiluseuroilla ja niissä mukana olevilla ihmisillä on ollut merkittävä rooli liikunnan järjestäjinä ja organisoijina.

REC JKL showcase tuo valokeilaan biisintekijät Musiikkikampukselta

Suomalaisen musiikkikampuksen REC JKL – Musiikin luovan tuottamisen showcase järjestetään ensimmäistä kertaa 17.5.2019 klo 10–21 Seminaarinmäellä Boomboxissa. Yleisölle tapahtuma tarjoaa mm. ajankohtaisia keskusteluja, luovaa tekemistä sekä luonnollisesti uutta mielenkiintoista musiikkia ja kovatasoisen showcase-illan.

VIKKE vastaa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointitarpeeseen

Jyväskylän yliopiston VIKKE-hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, jonka avulla viittomakielisten lasten ja perheiden parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset voivat arvioida lasten suomalaisen viittomakielen taidon kehitystä. Hankkeessa myös kartoitetaan lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen nykytilaa sekä suunnitellaan tukitoimia viittomakielisille perheille.

Pohjoismaiset aivotutkijat kokoontuvat Jyväskylään

Ainoa suomalainen aivotutkimusta tekevä akateemikko, professori Riitta Hari puhuu Jyväskylässä perjantaina 10.5. MEG-pohjaisen aivotutkimusuransa yllätyksistä ja haasteista. Professori Hari on ollut aivotutkimuksen uranuurtaja Aalto-yliopistossa ja tutkinut laaja-alaisesti, miten aistimme toimivat, miten sosiaalinen toiminta näkyy aivoissa ja miten aivotutkimusta voisi soveltaa kliinisiin käyttötarkoituksiin.

Jyväskylän yliopistoon kolmelle tutkijalle huomattava akatemiatutkijan rahoitus

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt kolmelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle merkittävän akatemiatutkijan rahoituksen. Kukin tutkija saa lähes 440 000 euron rahoituksen vuosina 2019-2025. Rahoituksen saavat bio- ja ympäristötieteiden laitokselta Ilkka Kronholm ja Silva Uusi-Heikkilä sekä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Timo Rantalainen.

Yhteistyöllä rahoitusta urheiluseuratoiminnan kehittämiseen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Salibandyliiton ja Keski-Suomen Liikunnan yhteinen sparraus tuotti viidelle urheiluseuralle yhteensä 66 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista myöntämästä seuratoiminnankehittämistuesta. Tämän vuoden rahoituksella edistetään ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Olisitko valmis luopumaan kotimaan lennoista?

Keskustelussa lentoliikenteen ilmastovaikutuksista jäävät lyhyet lennot usein vähemmälle huomiolle. Kotimaan lennot ovat kuitenkin usein paitsi ilmastollisesti, myös ajankäytöllisesti kyseenalaisia vaihtoehtoja. Lisäksi ne ovat kaukolentoja helpommin korvattavissa.

Uloshengitys tehostaa oppimista

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kehon rytmien, kuten sydämen sykkeen, vaikuttavan oppimiseen. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden tuoreimmat tutkimustulokset lisäävät hengityksen vaiheet oppimiseen vaikuttavien rytmien listalle.

Mielen hyvinvointi ennustaa liikunta-aktiivisuutta keski-iässä

Mielensä hyvinvoinnin korkeaksi arvioineet 42-vuotiaat liikkuivat aktiivisemmin 50-vuotiaana kuin matalampia pistemääriä mielen hyvinvoinnista 42-vuotiaana saaneet. Erilaiset liikuntaharrastukset kytkeytyivät hyvinvoinnin eri osa-alueisiin keski-iässä.

Jyväskylän yliopisto vihkii yhdeksän kunniatohtoria

Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa yhdeksän uutta kunniatohtoria. Jyväskylän yliopiston kymmenes varsinainen, koko yliopiston yhteinen promootioakti sekä promootiokulkue järjestetään lauantaina 25.5.2019, ja promootioon liittyviä juhlallisuuksia järjestetään koko viikonlopun ajan.

Tiedeakatemia valitsi viisi professoria jäseniksi Jyväskylän yliopistosta

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Jyväskylän yliopistosta kaikkiaan viisi uutta jäsentä vuosikokouksessaan huhtikuussa. Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi valittiin matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta epäorgaanisen kemian professori Matti Haukka, ekologian professori Janne Kotiaho, ja teoreettisen fysiikan professori Jouni Suhonen. IT-tiedekunnasta jäseneksi valittiin tietojärjestelmätieteen professori Mikko Siponen. Lisäksi tiedeakatemia valitsi humanistiseen osastoon jäseneksi tutkimusprofessori Niilo Kaupin.

Voimaharjoittelulla ja lihasmassan kasvulla yhteys alempaan sydän- ja verisuonitautiriskiprofiiliin

Kuntosaliharjoittelulla tavoitellaan usein atleettista vartaloa, mutta harjoittelulla voi olla myös terveydelle hyödyllisiä seurauksia, kuten tuore tutkimus Jyväskylän yliopistosta osoittaa. Säännöllinen voimaharjoittelu kasvatti lihasmassaa ja vähensi koko kehon sekä vatsan alueen rasvamassaa tutkimuksessa mukana olleilla. Lisäksi lihasmassan kasvun havaittiin olevan yhteydessä suotuisampaan sydän- ja verisuonitautien riskitekijäprofiiliin.

Innovaatiotoiminnan kevätpäivä ti 28.5.2019

Yliopiston, JAMK:n ja Gradian henkilöstölle suunnattu Innovaatiotoiminnan kevätpäivä kokoaa jälleen yhteen rohkeasti kokeilevat ja innostavat yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan parissa töitä tekevät osaajat.

Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas paljastaa lähiliikuntapaikkasi

Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas kerää yhteen julkisten liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja. Juuri julkaistu kehittyneempi versio järjestelmästä tarjoaa avointa ja maksutonta tietoa Suomen liikuntapaikoista, niiden ominaisuuksista ja erilaisten liikuntapaikkojen tarjonnasta Suomen eri osissa. Lipas-tietokantaa ylläpitää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Jyväskylän yliopiston professorit menestyivät laatuvertailussa

Turun yliopiston tutkimus pisti eri alojen professorit järjestykseen tieteellisten laatujulkaisujen mukaan. Jyväskylän yliopisto on erinomaisesti edustettuna: eri alojen kärkikymmenikköihin mahtui Jyväskylästä 12 professoria. Näistä kahdestatoista neljä on kauppakorkeakoulun professoreita. Myös kasvatustieteet edustavat kärkikymmenikköä niin ikään neljällä professorilla.

Kovasta työtahdista kärsii myös toimelias työntekijä

Työelämän teknologisoituminen nostaa työn intensiteettiä ja stressaa työntekijöitä, todetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushankkeessa. Helpotusta stressille tuovat johdon tuki ja kohtuulliset oppimisvaatimukset.