Uutiset-kokoelma

KOAS lahjoitti 20 000 euroa Jyväskylän yliopistolle

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr eli KOAS on tehnyt 20 000 euron suuruisen pääomalahjoituksen Jyväskylän yliopistolle. Lahjoituksen luovutti rehtori Keijo Hämäläiselle 18.12.2018 toimitusjohtaja Matti Tanskanen.

Uudet professorit esittäytyivät perinteisillä juhlaluennoilla

Uudet professorit esittäytyivät juhlaluennoilla maanantaina 17.12.2018 klo 12. Juhlaluentonsa pitivät valtio-opin professori Sergei Prozorov: Why Truth Matters in Politics, laskentatoimen professori Liisa Kurunmäki: Terveydenhuollon reformit ja laskentatoimen tutkimus sekä viestinnän johtamisen professori Chiara Valentini: Quo Vadis? Digital Communication, Stakeholders and Organizations.

Kielen piirteitä voidaan oppia passiivisesti aikuisenakin

Opetellessasi uutta kieltä keskityt tietoisesti havaitsemaan eroja äänteiden välillä. Aluksi eroja äänteiden välillä voi olla melkein mahdoton havaita. Vähitellen kykysi erotella ääniä paranee. Tällaista oppimista kutsutaan kuulonvaraiseksi havainto-oppimiseksi.

Täsmälääke tutkivan oppimisen ja monilukutaidon opetukseen

Tutkivasta oppimisesta ja monilukutaidoista puhutaan paljon. Harvat oppikirjat antavat siihen kuitenkaan välineitä ja opettajienkin aika uuden kehittämiseen on usein kortilla. Jyväskylän yliopistossa toimitettu uutuusteos vastaa suoraan tähän puutteeseen.

Väisälän palkinto Jyväskylän yliopiston professorille

Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori Tero Heikkilälle on myönnetty 11.12.2018 Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto. Suomalainen Tiedeakatemia myöntää Väisälän palkinnon vuosittain aktiivivaiheessa oleville ja ansioituneille tutkijoille.

Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion suunnittelu Hippokselle etenee

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden liikuntalaboratorio ja toimistotiloja on tulossa Hippos2020-hankkeen myötä Jyväskylän Hippokselle. Yliopiston hallitus päätti toukokuusssa 2017 yliopiston sijoittumisesta Hippokselle ja kokouksessaan 12.12.2018 valtuutti rehtorin käymään vuokrasopimusneuvottelut loppuun ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Karjalan Sivistysseuran gradupalkinto Antti Makkoselle

Karjalan Sivistysseura julkisti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä vuonna 2016 gradupalkinnon kiinnostavasta Karjalaa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan nyt vuonna 2018 toisen kerran koskien vuosina 2017 ja 2018 valmistuneita töitä.

Tommi Jantunen suomalaisen viittomakielen professuuriin

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut suomalaisen viittomakielen professorin tehtävään filosofian tohtori, dosentti Tommi Jantusen 1.12.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

KUMU eli kuinka kulttuurien tutkimus hyppää norsunluutornista

Suomen yliopistoissa on monia pieniä oppiaineita, jotka tutkivat kulttuurisia ilmiöitä. Niissä annetaan laadukasta opetusta ja tutkitaan ajankohtaisia aiheita, mutta niiden tarjoamissa työelämäsisällöissä ja työllisyysnäkymissä on parantamisen varaa. Tämä yhdessä suomalaisia korkeakouluja kurjistuttaneiden säästötalkoiden kanssa sai Jyväskylän yliopiston etnologian ja antropologian ja kulttuuripolitiikan oppiaineet uudistustoimiin.

Innovaatioyksikkö on lisännyt Jyväskylän seudun kilpailukykyä ja eri alojen kiinnostusta teknologiaratkaisuihin

Päivälleen tasan vuosi sitten (11.12.2018) Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen neljännessä kerroksessa avattiin IBM:n ja yliopiston yhteinen innovaatioyksikkö, jonka tarkoituksena on lisätä huipputeknologioiden hyödyntämisen osaamista ja tietoisuutta Jyväskylän seudulla. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut sen, että toimintaa pitää jatkaa ja laajentaa entisestään.

Sosiaaliset robotit ovat miellyttäviä ja ihmisenkaltaisia

Nykyään on jo vaikea löytää paikkaa, jossa robotteja ei voisi odottaa tapaavansa. Robotiikan edelläkävijämaana pidetystä Japanista löytyy esimerkiksi hotelleja, jotka ovat korvanneet ihmistyöntekijät roboteilla. Tämä tuntuu kuitenkin olevan vain alkua robotisaatiolle. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan robotiikan tutkimusryhmän tutkijat tarkastelivat sosiaalisten robottien ohjelmointia, rakennetta, käyttömahdollisuuksia, sekä niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Uusi teos luo katsauksen matematiikan opetukseen ja oppimiseen

Vaikka suomalaisten peruskoululaisten matematiikan taidot ovat edelleen kansainvälisessä vertailussa hyvällä mallilla, on osaamisessa tapahtunut myös huolestuttavia muutoksia. Viime vuosina matematiikan osaaminen ja sen opiskeluun liittyvät asenteet ovat heikentyneet. Uusi kirja tarkastelee matematiikan opetusta ja oppimista useista näkökulmista ja tarjoaa laajan kokonaiskuvan näihin vaikuttavista tekijöistä.

Suomi 6. joulukuuta sata vuotta sitten: Romahtanut demokratia?

Joulukuun 6:na päivänä vuonna 1918 itsenäinen Suomi täytti yhden vuoden. Mutta juhlia ei ollut, oli vain tavallinen perjantai askareineen. Jotkut ehkä muistelivat vuoden takaista eduskuntakeskustelua. Se oli päättynyt porvaripuolueiden ja sosialidemokraattien riitaan siitä, millä keinoin itsenäisyysasiassa pitäisi edetä.

Jyväskylän yliopistolle merkittävä rahoitus arkiliikunnan edistämistä tukevaan tutkimuskonsortioon

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtama konsortio tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Konsortiolle myönnettiin noin 3,1 miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle, josta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan osahankkeen osuus on noin 400 000 euroa.

Kuinka kulta sulaa huoneenlämmössä?

Ruotsalais-suomalais-tutkijat ovat onnistuneet ensimmäistä kertaa sulattamaan kultaa huoneenlämmössä, vaikka kullan sulamispiste on 1064 celciusastetta. Tieteellisesti uraauurtava tieto paljastaa yllättäviä ominaisuuksia kullasta ja avaa uusia mahdollisuuksia materiaalitieteeseen.

Akatemiaprofessori Hannu Häkkinen supertutkijoiden maailmanlistalle

Tiedemaailman viittauksia seuraava Clarivate Analytics on listannut Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessorin Hannu Häkkisen yhdeksi viitatuimmaksi oman alansa tutkijaksi maailmassa. Hän on ainoana Jyväskylän yliopistosta vuosiin yltänyt kovatasoiselle listalle. Yhteensä suomalaisia tutkijoita on listalla noin 35 kappaletta.

Jyväskylän yliopistoon kaksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelman hanketta

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen hanketta tai hankekokonaisuutta eli konsortiota rahoitettaviksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelmassa. Rahoitusta saa kaikkiaan 22 hanketta, joissa on mukana myös konsortioiden osahankkeet. Niitä rahoitetaan yhteensä kahdeksalla miljoonalla eurolla. Jyväskylän yliopisto sai kaksi uutta hanketta.

On tullut aika katsoa Marsin sisään

Minkä kokoinen on Marsin ydin? Onko ytimessä nestemäinen ulkokerros kuten Maassa vai onko se täysin kiinteä? Mistä Marsin vaippa koostuu? Millaisia ovat Marsin järistykset? Näihin kysymyksiin vastauksen antaa maanantaina 26.11.2018 klo 8:00 Suomen aikaa Mars-planeetalle laskeutuva ensimmäinen seismometri, joka tutkii Mars-planeettaa pintaa syvemmältä.

Vuoden Nuori Fyysikko palkittiin toistamiseen

Matemaattisten ja luonnontieteellisten alojen akateemisten Ry MAL ja Tekniikan Akateemiset TEK ovat palkinneet Risto Ojajärven pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta. Ojajärven pro gradu palkittiin jo toisen kerran. Vuoden 2018 alkupuolella hänelle myönnettiin Vuoden Nuori Fyysikko 2017 –palkinto Suomen Fyysikkoseuran toimesta.

Yäk, kun inhottaa! Miltä inho näyttää taiteen ja kulttuurin näkökulmasta?

Ajattele tiskialtaassa vettyneisiin keittolautasiin kertynyttä hometta. Tai itsellesi vieraan ihmisen pahanhajuista hengitystä. Entä miltä tuntuisi ajatus hämähäkistä, joka kävelee ihollasi? Inhottaako? Melko varmasti. Mutta mitä jos kohtaamme nämä inhottavien ilmiöiden arkkityypit vaikkapa elokuvassa, taideteoksessa tai poliittisessa diskurssissa. Inhottaako silloinkin?

Pelästyneet naapurit saavat metsämyyrät lisääntymään

Metsämyyränaaraiden on havaittu tekevän 50 % suurempia poikueita, jos niiden reviirilleen on levitetty lumikon nähneen metsämyyräkoiraan hajua. Tutkimus tuo uutta tietoa nisäkkäiden varoitusferomonien käytöstä, josta on aiemmin tiedetty melko vähän.

Rehtori Keijo Hämäläinen aloittaa UNIFIn hallituksessa vuoden 2019 alussa

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on pitänyt syysvuosikokouksensa Helsingin yliopistolla maanantaina 19.11. Kokouksessa valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, joka aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa ja jatkaa siinä hallituksen toimikauden loppuun asti 31.12.2019.

Opettajien teknologisissa ongelmanratkaisutaidoissa hälyttäviä puutteita

Korkeakoulutettujen opettajien teknologiset ongelmanratkaisutaidot ovat odotettua heikommat, toteavat Jyväskylän yliopiston tutkijat kansainvälisessä tutkimuksessa. Ongelmanratkaisun taitoja tarvitaan jatkuvasti teknologisoituvassa maailmassa. Opetuksen rooli näiden taitojen turvaamisessa on merkittävä.

Ravintoverkot ovat luonnonsuojelun tulevaisuus

Järviekosysteemi muuttaa vuosittaiset ympäristön vaihtelut ennustettavampaan muotoon. Luonnonsuojelussa ei pitäisi keskittyä yksittäisiin lajeihin vaan kokonaisiin ravintoverkkoihin, sillä niiden toiminnan turvaaminen on tärkeää lajien ennustettavuuden kannalta, etenkin kun ilmastonmuutoksen myötä ympäristöllinen vaihtelu lisääntyy entisestään.

Viestinnän ansioituneen alumnin palkinto Vilja Laaksoselle

Ansioituneen alumnin palkinto annetaan joka toinen vuosi viestinnän alumnille, joka menestyy työssään ja luo viestinnän asiantuntijana uraa, joka sopii nykyopiskelijoille hyväksi esimerkiksi. Palkittu alumni pitää yhteyksiä oppiaineeseensa ja levittää sen hyvää mainetta maailmalla. Palkinto myönnettiin nyt seitsemännen kerran.

Mutaatio aiheuttaa sydämen läppävikaa

Sydämen läppäviasta kärsii noin 3 % maailman väestöstä. Se on myös yleisin sydänleikkausten syy, sillä lääkehoitoa ei ole vielä saatavilla. Tuore tutkimus tuo uutta tietoa sydämen läppävikaa aiheuttavasta mutaatiosta ja auttaa sairauden syntymekanismin selvittämistä sekä lääkehoidon kehittämistä.

Ensimmäisen maailmansodan perintö kaikuu yhä Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa

Yhdysvaltojen välivaalit ovat saaneet ennen näkemättömän huomion Suomessa. Suuren huomion taustalla on ainakin osin presidentti Donald Trumpin poikkeuksellinen ja turbulentti valtakausi lieveilmiöineen. Välivaaliuutisoinnin varjoon on kuitenkin jäänyt paljon muuta Yhdysvaltain ulkopolitiikan ymmärtämisen ja ennustamisen kannalta oleellista.

Parisuhteen muutos vaikuttaa askelmääriin; eronneet miehet ja parisuhteen aloittaneet naiset vähentävät aktiivisuuttaan

Tuoreen tutkimukseen mukaan parisuhteen muutoksilla on yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen. Eronneiden miesten arkiaskeleiden kokonaismäärä väheni neljän vuoden seurantatutkimuksen aikana. Naisilla, jotka olivat mittauspisteiden välisenä aikana löytäneet uuden puolison, kokonaisaskelmäärä väheni merkittävästi verrattaessa koko jakson ajan naimisissa olleisiin naisiin.

Tutkijat rakentavat siltoja ihmisten välille

Maahanmuuttajien, pakolaisten ja siirtolaisten määrä on kasvanut viime vuosien aikana Euroopassa. Tämän johdosta aiemmin homogeenisenä pidetyt yhteisöt Suomessa ja muualla ovat haasteen edessä: miten rakentaa siltoja yhteisöjen välille? Miten yhdessä koettuja kulttuurisia kokemuksia voisi hyödyntää? Kuinka samalla voisi luoda uudenlaista kansalaistoimintaa?