Promootiotoimikunta aloitti toimintansa

Promootiotoimikunta 2018–2019 kokoontui ensimmäisen kerran

Kevään 2019 promootion promootiotoimikunta järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 15.5.2018. Promootiotoimikunta vastaa promootion suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä maisteri- ja tohtoritoimikuntien kanssa. 

Toimikunnan puheenjohtaja on professori Harry Lönnroth (humanistis-yhteiskuntatieteellisesta tiedekunta). Juhlamenojen ohjaajana tulevassa promootiossa toimii tutkijatohtori Kasper Salin (liikuntatieteellinen tiedekunta), yliairuena tutkijatohtori Mari Suoranta (kauppakorkeakoulu) ja promoottorina professori Raimo Alén (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta).

Toimikunnan muut jäsenet ovat tutkijatohtori Joonas Ilmavirta (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), tutkimuskoordinaattori Jaana Kettunen (KTL, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta), yliopistonopettaja Eetu Luoma (informaatioteknologian tiedekunta), rehtorin assistentti Anna Rantanen ja viestintäpäällikkö Liisa Harjula. Sihteerinä toimii tiedottaja, promootion koordinaattori Vesa Holm.