19.10.2016

Promootion henkilöt

03.jpg

Airuet

Airuet ovat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisia. Airuiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen, kunniavartioina ja ovivahteina toimiminen sekä huolehtiminen siitä, että tilaisuus etenee suunnitelmien mukaan. Airuet työskentelevät yleensä pareittain.

Airueen tunnistaa airutnauhoista, joiden on oltava moitteettomassa kunnossa. Yleensä airutnauha on sinivalkoinen. Airutnauhaa kannetaan kuten muitakin akateemisia nauhoja: miehet oikealta olalta alas vasemmalle ja naiset vasemmalta olalta alas oikealle. Promootiossa airuet pukeutuvat tummaan asuun. Airuiden asusteisiin kuuluu myös ylioppilaslakki.

Gratista/gratisti

Gratista/gratisti on äskettäin valmistunut maisteri, ja hänet valitaan tiedekuntien ja promootiotoimikunnan ehdokkaiden joukosta. Gratistan rooli on seremoniallinen, hän on promootion keulakuva ja esiintyy promootion tilaisuuksissa. Hän osallistuu promootiojuhlallisuuksien järjestelyihin promootiokoordinaattorin, promootiotoimikunnan sekä tohtori- ja maisteritoimikuntien kanssa.

 

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja johtaa promootiokulkuetta ja huolehtii siitä, että promootion tapahtumat etenevät suunnitelmien mukaan. Vuoden 2016 promootiossa juhlamenojen ohjaajana toimii yliopistonlehtori Teppo Kalaja liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Kunniatohtori

Promootiossa vihitään eri alojen kunniatohtoreita. Kunniatohtorit ovat yleensä joko yhteiskunnallisia vaikuttajia tai ansioituneita tieteentekijöitä, joilla on yhteys Jyväskylän yliopistoon. Aikaisemmissa promootioissa Jyväskylän yliopiston kunniatohtoreiksi on vihitty mm. presidentti Sauli Niinistö, akateemikko, professori Alvar Aalto, päätoimittaja Erkki Laatikainen, kaupunginjohtaja Pekka Kettunen ja presidentti Martti Ahtisaari.

Jyväskylän yliopiston kunniatohtorit kautta aikojen

Officiantti

Promootion toimihenkilö. Jyväskylän yliopistossa officiantteina toimivat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut sekä gratisti tai gratista.

Primusmaisteri, ultimusmaisteri, primustohtori ja ultimustohtori

Arvosanaltaan paras maisteri on primusmaisteri/primamaisteri ja toiseksi paras ultimusmaisteri/ultimamaisteri. Samoin paras tohtori on primustohtori /primatohtori ja toiseksi paras ultimustohtori/ultimatohtori. Primusmaisteri vastaa maisterikunnan puolesta hänelle esitettyyn maisterinkysymykseen ja primustohtori vastaavasti tohtorinkysymykseen. Kysymykset esittävät kyseisten tieteenalojen professorit, yleensä maisterin tai tohtorin ohjaajat.

Promovendi

Promovoitava maisteri tai tohtori.

Promoottori

Promoottori on yleensä tiedekunnan tai yliopiston virkaiältään vanhin professori. Mikäli tämä on estynyt, siirtyy tehtävä nuoremmalle professorille. Vuoden 2016 promootiossa promoottorina toimii professori Pekka Neittaanmäki informaatioteknologian tiedekunnasta.

Toimikunnat

Promootion järjestelyihin valitaan promootiotoimikunta sekä maisteri- ja tohtoritoimikunnat. Promootiotoimikuntaan valitaan edustaja jokaisesta tiedekunnasta ja lisäksi siinä toimivat promootion officiantit. Promootiotoimikunnan asettaa rehtori.

Maisteri- ja tohtoritoimikuntalaiset ovat promovendeja, jotka vastaavat pääasiassa seppeleensitojaisten ja miekanhiojaisten valmisteluista.

Promootiotoimikunta, maisteri- ja tohtoritoimikunnat

Yleinen seppeleensitojatar

Flooran päivänä 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat kutsumaan tehtäväänsä promootion yleisen seppeleensitojattaren tai -sitojan. Promootiotoimikunta pyytää etukäteen suostumusta seppeleensitojattarelta, joka on yliopiston professorin tytär tai poika.

Aikaisemmat seppeleensitojattaret opastavat esiseppeleensitojaisissa tuoreelle seppeleensitoja(ttare)lle niitä tietoja ja taitoja, joita hän tehtävässään tarvitsee.

Yliairut

Yliairut johtaa promootiojuhlissa avustavia airuita. Yliairut mm. ottaa vastaan arvovieraat ja huolehtii erityisesti kunniatohtoreista.