19.06.2013

Mikä promootio on?

Promootio on yliopiston suurin akateeminen juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen maistereita, tohtoreita ja kunniatohtoreita. Promootiossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet ylennetään akateemisessa arvojärjestyksessä (lat. promovere: siirtää eteenpäin, edistää, ylentää) ja he saavat juhlallisessa aktissa tästä merkiksi maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Suomalainen promootioperinne on elänyt yli 800 vuotta, ja se korostaa koulutuksen korkeaa arvostusta.

Kuka promootioon saa osallistua?

Jyväskylän yliopiston promootioihin kutsutaan yleensä kaikki edellisen promootion jälkeen valmistuneet maisterit ja tohtorit. Promootioon voi osallistua myös poissaolevana (absens), jolloin todistus toimitetaan vihitylle promootion jälkeen.

Promootioperinne Suomessa

Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin Turun Akatemiassa vuonna 1643. Turun Akatemian perustamisasiakirja vuodelta 1640 sitoi Akatemian Uppsalan yliopiston perinteeseen ja sitä kautta Pariisiin. Tämän tavan mukaan yliopistot promovoivat tohtoreita, maistereita ja baccalaureuksia.

Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Promootion perinteistä voi mainita muun muassa pukeutumisen. Seppeleensitojattarilla, naisten kouluttautumisen yleistymisen myötä myös seppeleensitojilla on yleisen seppeleensitojattaren johdolla oma roolinsa promootion kulussa. Promootiotanssiaisissa nähdään poloneesi ja muita vanhoja tansseja, ja promootioillallinen noudattaa muodollista illallisjärjestystä plaseerauksineen. Illallispöydässä voi tutustua uusiin ihmisiin ja nauttia puheohjelmasta!

Jyväskylän yliopiston ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1969. Sen jälkeen promootioita on ollut vuosina 1984, 1990, 1996, 2000, 2004 ja 2009. Eri tiedekunnat ovat promovoineet kunniatohtoreita muissa juhlatilaisuuksissaan.

Lähteet:

  • Tiina Metso: Tapaillaan. Akateemisia juhlia ja tapoja. Helsinki: Yliopistopaino 1998.
  • Jyväskylän yliopiston promootiojulkaisut vuosilta 1969, 1984, 1990 ja 1996.
  • Tuomas Hyrsky: Tutkielma tohtorinhattumerkeistä ja niiden symboliikasta. Taideteollinen korkeakoulu, Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma, 1993. (julkaisematon)