17.07.2015

Promootion henkilöt

 

03.jpg

Airuet

Airuet ovat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisia. Airuiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen, kunniavartioina ja ovivahteina toimiminen sekä huolehtiminen siitä, että tilaisuus etenee suunnitelmien mukaan. Airuet työskentelevät yleensä pareittain.

Airueen tunnistaa airutnauhoista, joiden on oltava moitteettomassa kunnossa. Yleensä airutnauha on sinivalkoinen. Airutnauhaa kannetaan kuten muitakin akateemisia nauhoja: miehet oikealta olalta alas vasemmalle ja naiset vasemmalta olalta alas oikealle. Promootiossa airuet pukeutuvat mustaan kokopitkään asuun; airutnauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Airut ei syö, juo eikä tanssi airutnauha päällään. Airuiden asusteisiin kuuluu myös ylioppilaslakki.

Gratisti/gratista

Promootiojuhlallisuuksien järjestelyistä vastaavat sekä yliopisto että valmistuneiden muodostama maisteritoimikunta valitsemansa gratistin tai naispuolisen gratistan johdolla. Tässä promootiossa gratistana toimii Miia Kantolan sijaisena Anne Vartiainen.

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja johtaa promootiokulkuetta ja huolehtii siitä, että promootion tapahtumat etenevät suunnitelmien mukaan. Tässä promootiossa juhlamenojen ohjaajana toimii lehtori Timo Jaakkola.

Kunniatohtori

Promootiossa vihitään myös eri alojen kunniatohtoreita. Kunniatohtorit ovat yleensä joko yhteiskunnallisia vaikuttajia tai ansioituneita tieteentekijöitä, joilla on jokin kytkös Jyväskylän yliopistoon. Aikaisemmissa promootioissa Jyväskylän yliopiston kunniatohtoreiksi on vihitty mm. akateemikko, professori Alvar Aalto, päätoimittaja Erkki Laatikainen, kaupunginjohtaja Pekka Kettunen ja presidentti Martti Ahtisaari.

Kunniatohtorit 2009

Officiantti

Promootion toimihenkilö. Jyväskylän yliopistossa officiantteina toimivat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut sekä gratisti tai gratista.

Primusmaisteri, ultimusmaisteri, primustohtori ja ultimustohtori

Arvosanaltaan paras maisteri on primusmaisteri ja toiseksi paras ultimusmaisteri. Samoin paras tohtori on primustohtori ja toiseksi paras ultimustohtori. Primusmaisteri vastaa maisterikunnan puolesta hänelle esitettyyn maisterinkysymykseen ja primustohtori vastaavasti tohtorinkysymykseen.

Promovendi

Promovoitava maisteri tai tohtori.

Promoottori

Promoottori on yleensä tiedekunnan tai yliopiston virkaiältään vanhin professori. Mikäli tämä on estynyt, siirtyy tehtävä nuoremmille professoreille. Tässä promootiossa promoottorina toimii musiikin professori Jukka Louhivuori

Toimikunnat

Promootiotoimikunta, maisteri- ja tohtoritoimikunnat

Yleinen seppeleensitojatar

Flooran päivänä 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat valitsemaan promootion yleisen seppeleensitojattaren. Promootiotoimikunta pyytää etukäteen suostumusta seppeleensitojattarelta, joka tavallisesti on yliopiston professorin tytär. Jyväskylän yliopiston promootiossa 2004 tehtiin historiaa, kun yleiseksi seppeleensitojaksi valittiinkin professorin tyttären sijasta professorin poika.

Vuoden 2013 promootiossa yleinen seppeleensitojatar on professori Raimo Lappalaisen tytär Anna-Lotta Lappalainen.

Yleinen seppeleensitoja(tar) ottaa yhteyttä aikaisempiin seppeleensitojattariin, jotka neuvovat tuoreelle seppeleensitoja(ttare)lle niitä tietoja ja taitoja, joita hän tehtävässään tulee tarvitsemaan.

Yliairut

Yliairut johtaa promootiojuhlissa avustavia airuita. Yliairut mm. ottaa vastaan arvovieraat ja huolehtii erityisesti kunniatohtoreista. Tässä promootiossa yliairueen tehtäviä hoitaa kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas.