12.02.2016

Jyväskylän yliopiston kunniatohtorit vuoden 2016 promootiossa

Lehdistötiedote 19.1.2016  |    Honorary doctorates 2016

Humanistinen tiedekunta

Dosentti Tuomas M.S. Lehtonen

Tuomas LehtonenDosentti Tuomas M.S. Lehtonen on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri. Hän väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta 1996 keskiajan latinankielisestä runoudesta. Hän on Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti. Hänelle on myönnetty Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1998. Lehtonen on toiminut muun muassa Renvall-instituutin johtajana (2000–2004) ja suomalaisen tiedeyhteisön kehittäjänä. Lehtosella on runsaasti yhteyksiä Jyväskylän yliopistoon paitsi SKS:n kautta myös omien tutkimushankkeidensa myötä.

Lehtosen promovointi kunniatohtoriksi on samalla arvonanto myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle sen merkittävästä panoksesta suomenkielisen tieteellisen tutkimuksen julkaisemisessa sekä suomalaisen kulttuuriperinnön tallentamisessa Kansanrunousarkistoon. SKS on merkittävä humanistisen tutkimuksen julkaisija ja useat sen julkaisusarjat on luokiteltu Julkaisufoorumissa.

 

 

Professori Marilyn Martin-Jones

Marilyn Martin-JonesEmeritaprofessori Marilyn Martin-Jones, (School of Education, University of Birmingham) on väitellyt Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa ja työskennellyt professorina Lancasterin ja Birminghamin yliopistoissa, jälkimmäisessä myös MOSAIC Centre for Research on Multilingualism -tutkimuskeskuksen johtajana. Englantilainen Martin-Jones on arvostettu modernin kielentutkimuksen uranuurtaja, jonka tutkimus sijoittuu erityisesti sosiolingvistiikan, monikielisyyden ja etnografisen tutkimuksen alueille. Hänen edelleen aktiivinen julkaisutoimintansa on mittavaa ja korkeatasoista. Hän on johtanut useita yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimushankkeita, jotka ovat liittyneet monikielisyyteen sekä työelämän ja koulutuksen tekstitaitoihin.

Professori Martin-Jones on tehnyt paljon yhteistyötä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen tutkimusyhteisön kanssa, sekä yhteisten hankkeiden että julkaisutoiminnan saroilla. Hän on vieraillut usein Jyväskylässä niin konferenssien kutsuttuna puhujana kuin tutkimushankkeiden vieraanakin. Hän on myös työskennellyt Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen jäsenenä sekä kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen vierailevana professorina. Useat jyväskyläläistutkijat ovat myös vierailleet hänen kutsumanaan Birminghamin yliopistossa.

Informaatioteknologian tiedekunta

Professori Suprateek Sarker

Suprateek Sarker

Professori Suprateek Sarker on väitellyt Cincinnatin yliopistosta ja työskentelee nyt Virginian yliopistossa Yhdysvalloissa.

Sarkerin tutkimusartikkeleita on julkaistu laajalti tietojärjestelmätieteen alan merkittävimmissä julkaisuissa. Hänen erityisosaamisalueita ovat laadullinen tutkimus, liiketoimintaprosessien muutokset, prosessiteoriat tietojärjestelmätieteessä, hajautettu IT-tuettu työ ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus. Hänen tutkimustyötään ovat rahoittaneet muun muassa National Science Foundation (NSF) ja Institute for the Study of Business Markets (ISBM). Hänelle on myös myönnetty iso-britannialaisen OR Societyn Stafford Beer Medal (yhdessä professori S. Sahayn kanssa).

Tällä hetkellä Sarker toimii tietojärjestelmätieteen alan Journal of the AIS -julkaisun päätoimittajana, Decision Sciences Journal -julkaisun päätoimittajista, MIS Quarterly -julkaisun emerituspäätoimittajana sekä IEEE Transactions on Engineering Management -toimituskunnan jäsenenä. Sarker on huomionarvoisella tavalla osallistunut Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen jatkokoulutustoimintaan ja tutkijoiden tukemiseen.

Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi

Jari RautjärviJari Rautjärvi on Valtra Oy Ab:n toimitusjohtaja. Valtra Oy Ab kuuluu yhdysvaltalaiseen AGCO-yhtymään, joka on yksi maailman johtavia maatalouskone- ja traktorivalmistajia. Hän toimii Valtra-brändin pääedustajana ja kuuluu AGCO EAMEn johtoryhmään.

Rautjärvellä on monipuolinen ura Valtra Oy Ab:n palveluksessa vuodesta 1994 lähtien. Hän on työskennellyt muun muassa Valtra do Brasilin talousjohtajana sekä Valtra EAMEn tietohallintojohtajana ja markkinointijohtajana. Vuonna 2007 AGCOn ylin johto nimitti Jari Rautjärven Valtra EAMEn toimitusjohtajaksi. Hän on luotsannut Valtraa vahvalla otteella ja sitoumuksella panostaen liiketoiminnan kehittämiseen, investointeihin sekä uusien tuotteiden kehitykseen.

Rautjärvi toimii aktiivisesti useissa yhteiskunnallisissa ja teollisuudenalan luottamustehtävissä. Hän on arvostettu toimija yhteisössään ja toimialan kansainvälisissä verkostoissa, ja avainhenkilö myös keskisuomalaisen teknologiateollisuuden viennin edistämisessä.

Rautjärvi on opiskellut Jyväskylän yliopistossa ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi informaatioteknologian tiedekunnasta 2010.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Pääjohtaja Kari Jordan

Kari JordanKari Jordan on merkittävä Suomen talouden vaikuttaja, joka on tehnyt pitkän uran ensin finanssisektorilla ja sittemmin metsäteollisuudessa. Hän valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1979. Tasavallan presidentti myönsi Jordanille vuorineuvoksen arvonimen vuonna 2008.

Finanssiuransa aikana Jordan on työskennellyt useissa merkittävissä tehtävissä pankkimaailmassa.
Vuonna 2004 Jordan siirtyi metsäteollisuuteen, missä hän toimi ensin Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana ja vuodesta 2006 Metsä Groupin pääjohtajana.

Jordanin johtamaan Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on rakentamassa uudenlaista biotuotetehdasta Äänekoskelle Keski-Suomeen. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehdas monipuolistaa maamme metsä- ja biotalouden rakennetta ja laajentaa tuotevalikoimaa korkean lisäarvon tuotteilla. Tehdas mahdollistaa laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman, jota valmistaa ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi. Tuotanto on suunniteltu resurssitehokkaaksi. Uuden tehtaan ja sen ympärille syntyvän biotalouden osaamiskeskittymän vaikutus Keski-Suomeen, sen talouteen ja työllisyyteen on merkittävä. Jordan on merkittävä vaikuttaja myös suomalaisen elinkeinoelämän etujärjestöissä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kaupunginjohtaja Antti Isotalus

Antti IsotalusAntti Isotalus on toiminut Kokkolan kaupunginjohtajana vuodesta 1991 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt sekä kunnallisissa johtamis- ja hallintotehtävissä että kansainvälisissä tehtävissä. Hän työskenteli vuosina 1980-1986 ja 1988-1991 ulkoasiainministeriön palveluksessa Suomen suurlähetystöissä Bonnissa, Wienissä ja Moskovassa.

Isotalus on toiminut laajasti yhteiskunnallisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä, muun muassa Suomen YK-valtuuskunnassa ja Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa, Suomen satamaliiton hallituksessa, Suomen Kuntaliiton valtuustossa, Merenkurkun neuvostossa ja Anders Chydenius -säätiön hallituksessa.

Isotalus on ollut keskeinen henkilö Jyväskylän yliopiston toiminnan kehittämisessä Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Kokkolan kaupunginjohtajana ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan jäsenenä hän on tukenut yliopiston ja elinkeinoelämän sekä julkisten palveluiden vuorovaikutusta ja yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kokkolan kaupunki on osannut hyödyntää ja riittävästi myös haastaa yliopistoa alueen kehittämisen tukena. Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kokkolan kaupungin väestön koulutustaso on merkittävästi noussut ja tutkimusryhmien yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on tiivistä.

Professori James P. Sampson, Jr.

James P. Sampson, Jr.Amerikkalainen Jim Sampson on Floridan osavaltion yliopiston professori koulutuspsykologian ja oppimisjärjestelmien laitoksella, jossa hän on pitänyt uravalinnan suunnitteluun ja tietokonesovelluksiin liittyviä kursseja vuodesta 1982. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut tiedekuntakehityksen varadekaanina kasvatustieteiden yksikössä.

Sampson suoritti ohjaajakoulutuksen tohtorintutkinnon Floridan yliopistossa 1977 erikoisalanaan uravalinnan suunnittelu. Hän on laillistettu psykologi Floridan osavaltiossa (1982) sekä virallinen ohjaaja (1983) ja valmentaja (2010) Yhdysvalloissa.
Sampsonin tutkimustyö painottuu uravalintaprosessin analysointiin kognitiivisen tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Saatua tietoa hyödynnetään resurssiviisaiden urapalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat myös tiedon ja viestintäteknologian suunnittelu ja toteutus arvioinnin, tietoresurssien käytön ja ohjauspalvelujen yhteydessä.
Professori Sampson on tehnyt laajaa yhteistyötä 1990-luvulta asti Jyväskylän yliopiston eri toimijoiden kanssa. Erityisen vilkasta yhteistyö on ollut opettajankoulutuslaitoksen opinto-ohjaajakoulutuksen, KTL:n ja avoimen yliopiston kanssa.

Sampson on kasvatustieteiden tiedekunnan dosentti. Hän on ohjannut useita väitöskirjoja ja hänellä on lukuisia yhteisjulkaisuja kasvatustieteiden tiedekunnan ja KTL:n tutkijoiden kanssa. Hän tekee vuosittain koulutus- ja tutkimusyhteistyövierailuja Jyväskylään ja hän on ollut mukana lukuisissa webinaareissa sekä key-note-puhujana IAEVG:n Jyväskylän konferenssissa 2009. Hän on tehnyt yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston hallinnon kanssa.

Sampson on vaikuttanut aktiivisesti siihen, että Jyväskylän yliopistolla on yhteistyösopimus Floridan osavaltion yliopiston kanssa. Hänet on nimitetty ulkoiseksi arvioijaksi kehittämään Jyväskylän yliopiston ohjauksen koulutusta ja tutkimusta. Lisäksi hän toimii asiantuntijana KTL:n ja avoimen yliopiston yhteistyössä opetus- ja kulttuuri- sekä työ- ja elinkeinoministeriöiden suuntaan.

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Professori Candace Currie

Candace CurrieSkotlantilainen professori Candace Currie on St Andrewsin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) -tutkimuskeskuksen johtaja. CAHRU-keskus tutkii nuorten terveyteen ja käyttäytymiseen vaikuttavia sosiaalisia ja kehityksellisiä tekijöitä. Currien keskeinen tutkimuskohde on sosioekonominen epätasa-arvo nuorten terveydessä ja murrosikään liittyvät yksilökohtaiset terveydelliset kehitystekijät.
    
Vuosina 1995–2015 Currie toimi Health Behaviour in School-Aged Children Study (HBSC) -tutkimuksen (WHO-Koulutustutkimus) kansainvälisenä koordinaattorina. Tässä hankkeessa hänellä on pitkä yhteistyö Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen tutkijoiden kanssa. Tällä hetkellä hän johtaa St Andrewsin yliopiston uutta WHO Collaborating Centre (WHOCC) for International Child and Adolescent Health Policy -keskusta. Hänelle on juuri myönnetty merkittävä rahoitus tutkimukseen, jossa hän tutkii eri puolilla maailmaa köyhissä olosuhteissa kasvavien nuorten sukupuolista sosialisaatiota ja seksuaaliterveyttä.

 

 

 

Professori William J. Kraemer

William J. KraemerWilliam J. Kraemer suoritti fysiologian ja biokemian tohtorin tutkinnon vuonna 1984. Hän on toiminut apulaisprofessorina 1987–1989 ja professorina vuodesta 1989, tällä hetkellä Ohion osavaltionyliopistossa Yhdysvalloissa.

Kraemer ja liikuntabiologian laitos ovat tehneet tiivistä tutkimusyhteistyötä vuodesta 1994. Kraemer vietti tutkimusvapaata liikuntabiologian laitoksessa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2009.

Professori Kraemerin laaja tutkimuskenttä käsittää esimerkiksi liikuntafysiologian ja biokemian, endokrinologian ja urheilusuorituskyvyn. Hänen keskeisin erikoisosaamisalueensa on kuitenkin koko kehon voimaharjoittelun tutkimus mm. solujen, biokemian ja endokrinologian tasoilla.

Kraemer on ollut jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa, esimerkkeinä NSCA, ACSM, ja International Society of Sports Nutrition. Hänelle on myönnetty NSCA:n Lifetime Achievement Award vuonna 1994 ja NSCA:n Outstanding Sport Scientist Award vuonna 1991. Hän on pitänyt lukuisia keynote-luentoja eri puolilla maailmaa.

Hän on päätoimittajana ja varapäätoimittajana useissa julkaisuissa. Hän on julkaissut yli 450 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja useita muita koulutukseen liittyviä julkaisuja, mukaan lukien 11 kirjaa.

Kraemerin tutkimusohjelmille on myönnetty suuria määriä liittovaltion, yritysten ja säätiöiden rahoitusta. Hänen ohjauksessaan on valmistunut yli 30 tohtoria, ja hän on työskennellyt monien eri puolelta maailmaa tulleiden vierailevien tutkijoiden ja postdoc-tutkijoiden kanssa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Vartkess Ara Apkarian

V Ara ApkarianVartkess Ara Apkarian on fysikaalisen kemian ja kemiallisen fysiikan professori Kalifornian yliopistossa Irvinessä Yhdysvalloissa. Hän toimi kemian laitoksen johtajana vuosina 2004–2007. Lisäksi hän johtaa National Science Foundationin rahoittamaa kemiallisen innovaation keskusta.
 
Apkarian suoritti tohtorin tutkinnon Northwestern-yliopistossa vuonna 1981. Hänen tutkimusalansa on fotofysiikka ja kemiallinen dynamiikka kondensoituneessa aineessa, ja hän hyödyntää pääasiassa ultranopeaa spektroskopiaa. Hän on tekijänä yli 150 julkaisussa. Viime aikoina hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet yksittäisten molekyylien dynamiikan mittaamiseen ja teoreettiseen mallintamiseen.

Apkarian on ollut perustamassa monitieteistä kemiallisen ja materiaalifysiikan tohtorikoulutusohjelmaa (ChaMP), josta on valmistunut yli 100 oppilasta. Hän on vastaanottanut useita palkintoja, muun muassa Humboldt Prize, Charles Bennet Award sekä Distinguished Alumnus of USC Award.

Apkarianilla on ollut suuri vaikutus Suomen fysikaaliseen kemiaan ja erityisesti Jyväskylän yliopiston kemian laitokseen. Hän on kouluttanut laboratoriossaan kolme JY:n kemian laitoksella työskennellyttä professoria (Kunttu, Eloranta, Pettersson), joista Kunttu ja Pettersson ovat edelleen toimessa ja Eloranta on siirtynyt professoriksi Yhdysvaltoihin. Lisäksi useita muita Jyväskylän yliopiston tutkijoita on vieraillut hänen laboratoriossaan post-doc-tutkijoina tai vierailevina tutkijoina.

Apkarian on ollut kutsuttuna puhujana Jyväskylän yliopiston konferensseissa 2002 ja 2013 sekä Nanoscience Days -konferenssissa 2011. Hänellä on lukuisia yhteisartikkeleita Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa ja hänen työllään on ollut suuri vaikutus Jyväskylässä tehtävään tutkimukseen.

Professori Marlene Zuk

Marlene ZukProfessori Marlene Zuk on evoluutiobiologi ja käyttäytymisekologi. Jo teini-iässä hän kiinnostui hyönteisistä ja niiden käyttäytymisestä. Vuonna 1982 professori William Hamilton (1900-luvun merkittävin evoluutiobiologi) oli luennoimassa Yhdysvalloissa ja yleisön joukossa istui nuori Marlene Zuk. Hänen kysymyksestään ja siitä kehittyneestä keskustelusta he kehittivät “Hamilton-Zuk –hypoteesin”, joka selittää naaraiden preferenssin terveitä (ja eläinmaailmassa värikkäitä) koiraita kohtaan.
 
Yhdysvaltalainen Zuk nimitettiin professoriksi Riverside´n yliopistoon 1989, ja 2012 hän otti vastaan professuurin Minnesotan yliopistosta. Professori Zukin tutkimus on keskittynyt erityisesti seksuaaliseen valintaan sekä parasiittien merkitykseen ja eläinten kommunikaatioon. Hänen suurelle yleisölle suunnatut kirjansa eläinten seksielämästä, erityisesti hänen viimeisin kirjansa ”Paleofantacy: What Evolution Really Tells Us about Sex, Diet, and How We Live”, ovat saaneet suurta huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa. Professori Zuk on myös väsymätön sukupuolten tasa-arvon puolestapuhuja ja pyrkii edistämään naisten asemaa tieteessä.

Marlene Zuk’n yhteydet Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle alkoivat 1990-luvulta, jolloin edesmenneen professori Rauno Alatalon tutkimus seksuaalivalinnasta oli aktiivisimmillaan. Hän on tehnyt yhteistyötä myös emerita, parasitologi Tellervo Valtosen kanssa ja ollut kaksi kertaa Jyväskylässä vastaväittäjänä.  Hän on erittäin suosittu luennoitsija ja Biologiset vuorovaikutukset -huippuyksikön arvioitsija.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Professori Jacquelynne S. Eccles

Jacquelynne S. EcclesJacquelynne S. Eccles työskentelee professorina Kalifornian yliopistossa Irvinessä. Amerikkalainen opiskeli Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä ja väitteli Kalifornian yliopistossa, Los Angelesissa (UCLA). Professori Eccles on työskennellyt uransa aikana Smith Collegessa, Coloradon yliopistossa ja pitkään Michiganin yliopistossa.

Eccles johti MacArthur Foundationin ”Successful Pathways through Middle Childhood” ja ”Successful Pathways through Adolescence” -verkostoja. Hän on toiminut SRA:n (Society for Research and Adolescence) presidenttinä ja hän on tällä hetkellä APA:n kehityspsykologian jaoston puheenjohtaja. Hän on tai on aiemmin ollut useiden julkaisujen päätoimittaja.

Eccles on saanut lukuisia arvostettuja palkintoja ja kunnianosoituksia Yhdysvalloissa.Tämä on ensimmäinen kerta, kun hänet palkitaan Suomessa.

Kolmenkymmenen vuoden aikana professori Ecclesistä on tullut yksi maailman johtavista tutkijoista kehityspsykologian alalla erityisesti motivaation ja oppimisen tutkimisessa. Hänen tutkimusteemojaan ovat muun muassa motivaatio, sukupuoli, sosialisaatio, sukupuolittuneet polut, opettajien odotukset, luokkahuonetilanteet, sosiaalinen kehitys perheessä ja koulukontekstissa sekä etniset ja sukupuoli tarkastelut nuoruudesta aikuisuuteen.

Hän tekee kiinteää yhteistyötä Suomeen. Hän on toiminut kansainvälisessä Pathways (Pathways to Adulthood) post-doc -verkostossa, hän on ollut Suomessa vastaväittäjänä ja ohjannut suomalaisia post-doc -opiskelijoita. Hänet on myös kutsuttu Suomen koulureformin asiantuntijaksi.

 

Professori Martha Nussbaum

Martha NussbaumProfessori Martha Nussbaum, University of Chicago, Law School, on yksi maailman johtavista nykyfilosofeista. Hän on väitellyt Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa ja opettanut muun muassa Harvardin ja Oxfordin yliopistoissa sekä toiminut neuvonantajana Helsingissä sijaitsevassa World Institute for Development Economics Researchissa(UNU_WIDER), joka on YK-yliopiston osa.

Nussbaumilla on kunniatohtorin arvoja ja kunniajäsenyyksiä 50 yliopistossa ympäri maailmaa. Hänet tunnetaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ilmiöiden syväanalyyseista sekä vahvasti kriittisestä panoksesta vapauden, mahdollisuuksien ja luovuuden periaatteiden selvittämisessä. Hänen työnsä kattaa yhteiskunnan kaikki pääalueet, lainlaadinnan, koulutuksen, terveyden, työelämän sekä uskonnon ja seksuaalisuuden kysymykset.

Nussbaumin tieteellinen työ keskittyy yhteisöllisyyden ongelmien selvittämiseen. Hän on kehittänyt tätä varten laajasti omaperäisen toimintavalmiusteorian (capabilities approach), jota sovelletaan sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa ympäri maailmaa. Nussbaumin metodiikka on osoittautunut voimansa sekä kriittisessä köyhyystutkimuksessa että moniarvoisen liberaalin yhteiskunnan kehittämisessä.

Nussbaumin yhteistyösuhteet Jyväskylän yliopistoon ovat olleet aktiiviset ja kiinteät 1990-luvulta asti. Yhdessä järjestetyt tutkijakokoukset ovat käsitelleet politiikan ja moraalifilosofian teemoja, kuten Globaali etiikka ja oikeudenmukaisuus (2014), Uskonto ja etiikka (2011), Kasvatus ja talouskasvu, Patriotismi ja kosmopolitanismi (2008), Terveys, moraali ja epätasa-arvo (2013), Sovinto ja anteeksianto (2015), Musiikki ja tunteet (2010).

 

Honorary Doctorates 2016https://www.jyu.fi/en/academic-events/degrees-ceremony/honorary-doctorates-2016