Promootiotoimikunta, maisteri- ja tohtoritoimikunnat

Promootiotoimikunta

Promootiotoimikunta vastaa promootion suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä maisteri- ja tohtoritoimikuntien kanssa. Vuoden 2016 promootiota järjestävä promootiotoimikunnan toimikausi on 1.8.2015–31.12.2016.

Jäsenet

 • professori Sari Pöyhönen (humanistinen tiedekunta) (puheenjohtaja)
 • yliopistonlehtori Teppo Kalaja (liikuntatieteellinen tiedekunta) (juhlamenojen ohjaaja)
 • professori Anna-Maija Lämsä (kauppakorkeakoulu) (yliairut)
 • professori Pekka Neittaanmäki (informaatioteknologian tiedekunta) (promoottori)
 • suunnittelija Helena Marjokorpi (informaatioteknologian tiedekunta)
 • yliopistonlehtori Mia Tammelin (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
 • tutkija Riitta-Leena Metsäpelto (kasvatustieteiden tiedekunta)
 • yliopistonlehtori Leena Lindström (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • rehtorin assistentti Anna Rantanen (yliopistopalvelut)
 • promootion 2016 koordinaattori Marja Keränen (asiantuntijapalvelut) (sihteeri)
 • viestintävastaava Liisa Harjula (asiantuntijapalvelut)

Maisteri- ja tohtoritoimikunnan jäsenet

 • Riitta-Leena Metsäpelto, puheenjohtaja
 • Jenna Anttonen
 • Suvi Heikkinen
 • Eetu Heiska
 • Timo Hytönen
 • Kaisa Jokiranta 
 • Juuli Lintula
 • Kasper Mäkelä
 • Maija Mänttäri-van der Kuip
 • Ella Taivassalo
 • Matti Väisänen
 • Vesa Holm, viestintäyksikkö, kulttuuriasiat
 • Marja Keränen, promootion 2016 koordinaattori