09.02.2016

Tehtäviä promootiossa

Promootiossa on paljon valmisteluja ja niihin tarvitaan suuri joukko tekijöitä. Järjestelyistä vastaavat sekä yliopisto että erilaiset toimikunnat.

Haemme promootion tekijöiden joukkoon airueita, jotka ovat yliopiston edustajina läsnä kakissa promootion tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Airuet ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on muun muassa opastaa vieraita, toimia ovivahteina ja kunniavartioina sekä lippuairueina. Tehtäviä ohjaa yliairut, professori Anna-Maija Lämsä.

Airueksi voi hakea kuka tahansa Jyväskylän yliopiston opiskelija. Tehtävässä on hyötyä iloisesta luonteesta, omatoimisuudesta ja kärsivällisyydestä.

Airuiden tehtäviä ovat muun muassa

  • lippuairueet
  • promovoitavia ja vieraiden ohjaaminen promootion eri tilaisuuksissa ja vaiheissa
  • miekkojen järjestäminen ja niistä huolehtiminen miekanhiojaisissa ja jumalanpalveluksen aikana
  • seppeleiden järjestäminen ja niistä huolehtiminen seppeleensitojaisten jälkeen
  • marssiminen kulkueen mukana
  • pöytäjärjestelyistä huolehtiminen, juhlaväen ja puhujien ohjaus päivällistanssiaisissa

Lisätietoja: promootion 2016 koordinaattori Marja Keränen, promootio@jyu.fi, 040 805 3575