01.11.2018

Promootiotoimikunta, maisteri- ja tohtoritoimikunnat

Promootiotoimikunta vastaa promootion suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä maisteri- ja tohtoritoimikuntien kanssa. Vuoden 2019 promootiota järjestävä promootiotoimikunnan toimikausi on 1.4.2018–31.7.2019.

Jäsenet

  • professori Harry Lönnroth (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (puheenjohtaja)
  • tutkijatohtori Kasper Salin (liikuntatieteellinen tiedekunta) (juhlamenojen ohjaaja)
  • tutkijatohtori Mari Suoranta (kauppakorkeakoulu) (yliairut)
  • professori Raimo Alén (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (promoottori)
  • tutkijatohtori Joonas Ilmavirta (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
  • tutkimuskoordinaattori Jaana Kettunen (KTL, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)
  • yliopistonlehtori Eetu Luoma (informaatioteknologian tiedekunta)
  • rehtorin assistentti Anna Rantanen (yliopistopalvelut)
  • viestintäpäällikkö Liisa Harjula (viestintäpalvelut)
  • promootion 2019 koordinaattori, tiedottaja Vesa Holm (viestintäpalvelut) (sihteeri)

Maisteri- ja tohtoritoimikunnan jäsenet

Maisteri- ja tohtoritoimikunta valitaan vuoden 2018 aikana. 

Maisteri- ja tohtoritoimikuntaa ei ole vielä nimetty. Maisteri- ja tohtoritoimikuntalaiset ovat promovendeja, jotka vastaavat pääasiassa seppeleensitojaisten ja miekanhiojaisten valmisteluista. Toimikuntalaiset pääsevät osallistumaan promootion tapahtumiin puoleen hintaan. Jos haluaisit osallistua toimikuntaan, ota yhteyttä promootion koordinaattoriin Vesa Holmiin (promootio@jyu.fi) ennen ilmoittautumistasi. Häneltä saat myös lisätietoa tehtävistä.