Mikä promootio on?

Promootio on yliopiston suurin akateeminen juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen maistereita, tohtoreita ja kunniatohtoreita. Promootiossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet ylennetään akateemisessa arvojärjestyksessä (lat. promovere: siirtää eteenpäin, edistää, ylentää) ja he saavat juhlallisessa aktissa tästä merkiksi maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Suomalainen promootioperinne on elänyt yli 800 vuotta, ja se korostaa koulutuksen korkeaa arvostusta.
Mikä promootio on?

Kuka promootioon saa osallistua?

Jyväskylän yliopiston promootioihin lähetään kutsu kaikille edellisen promootion jälkeen valmistuneille maistereille ja tohtoreille. Myös aikaisemmin valmistuneet tohtorit ja maisterit voivat ilmoittautua promootioon verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta ja he voivat myös pyytää kutsun ja esitteen promootion koordinaattorilta.

Promootioon voi osallistua myös poissaolevana (absens), jolloin todistus ja matrikkelikirja toimitetaan promootion jälkeen.

Promootioperinne Suomessa

Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin Turun Akatemiassa vuonna 1643. Turun Akatemian perustamisasiakirja vuodelta 1640 sitoi Akatemian Uppsalan yliopiston perinteeseen ja sitä kautta Pariisiin. Tämän tavan mukaan yliopistot promovoivat tohtoreita, maistereita ja baccalaureuksia.

Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Yksi promootion perinteistä on seppeleensitojattaren valinta. Sitojattarella on oma tärkeä roolinsa promootion kulussa, samoin gratistalla ja promootion officianteilla. Promootiotanssiaisissa nähdään poloneesi ja muita vanhoja tansseja, ja promootioillallinen noudattaa muodollista illallisjärjestystä plaseerauksineen. Illallispöydässä voi tutustua uusiin ihmisiin ja nauttia puhe- ja kulttuuriohjelmasta!

Jyväskylän yliopiston ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1969. Sen jälkeen promootioita on ollut vuosina 1984, 1990, 1996, 2000, 2004, 2009, 2013 ja 2016. Tiedekunnat ovat llisäksi promovoineet kunniatohtoreita omissa juhlatilaisuuksissaan.

Maistereiden promovoiminen on mukana Museoviraston ylläpitämässä Elävän kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa. Tapa on kansainvälisesti ainutlaatuinen: neljää suomalaista yliopistoa lukuunottamatta maistereita ei promovoida missään muualla maailmassa. 

Lähteet:

Tiina Metso: Tapaillaan. Akateemisia juhlia ja tapoja. Helsinki: Yliopistopaino 1998.
Jyväskylän yliopiston promootiojulkaisut vuosilta 1969, 1984, 1990 ja 1996.
Tuomas Hyrsky: Tutkielma tohtorinhattumerkeistä ja niiden symboliikasta. Taideteollinen korkeakoulu, Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma, 1993. (julkaisematon)