20.12.2018

Promootion henkilöt

Promootion henkilöitä

Airuet

AiruetAiruet ovat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisia. Airuiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen, kunniavartioina ja ovivahteina toimiminen sekä huolehtiminen siitä, että tilaisuus etenee suunnitelmien mukaan. Airuet työskentelevät yleensä pareittain.

Airueen tunnistaa airutnauhoista, joiden on oltava moitteettomassa kunnossa. Yleensä airutnauha on sinivalkoinen. Airutnauhaa kannetaan kuten muitakin akateemisia nauhoja: miehet oikealta olalta alas vasemmalle ja naiset vasemmalta olalta alas oikealle. Promootiossa airuet pukeutuvat tummaan asuun. Airuiden asusteisiin kuuluu myös ylioppilaslakki.

Gratista/gratisti

Gratista

Gratista/gratisti on äskettäin valmistunut maisteri, ja hänet valitaan tiedekuntien ja promootiotoimikunnan ehdokkaiden joukosta. Gratistan rooli on seremoniallinen, hän on promootion keulakuva ja esiintyy promootion tilaisuuksissa. Hän osallistuu promootiojuhlallisuuksien järjestelyihin promootiokoordinaattorin, promootiotoimikunnan sekä tohtori- ja maisteritoimikuntien kanssa. 

Gratis (lat.) 'ilmaiseksi'

Aiemmin gratista vastasi yksin promootion taloudesta kassanhoitajan ominaisuudessa. Korvaukseksi siitä hänet vapautettiin kaikista promootion maksuista.

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja johtaa promootiokulkuetta ja huolehtii siitä, että promootion tapahtumat etenevät suunnitelmien mukaan. Vuoden 2019 promootiossa juhlamenojen ohjaajana toimii tutkijatohtori Kasper Salin liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Kunniatohtori

KunniatohtoriPromootiossa vihitään eri alojen kunniatohtoreita. Kunniatohtorit ovat yleensä joko yhteiskunnallisia vaikuttajia tai ansioituneita tieteentekijöitä, joilla on yhteys Jyväskylän yliopistoon. Aikaisemmissa promootioissa Jyväskylän yliopiston kunniatohtoreiksi on vihitty mm. presidentti Sauli Niinistö, akateemikko, professori Alvar Aalto, päätoimittaja Erkki Laatikainen, kaupunginjohtaja Pekka Kettunen ja presidentti Martti Ahtisaari.

Officiantti

Officium (lat.) 'virka, tehtävä, velvollisuus, kunnianosoitus'

Promootion toimihenkilö. Jyväskylän yliopistossa officiantteina toimivat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut sekä gratisti tai gratista.

Primusmaisteri, ultimusmaisteri, primustohtori ja ultimustohtori

Primamaisteri

Primus (lat.) 'ensimmäinen',
ultimus 'viimeinen'

Arvosanaltaan paras maisteri on primusmaisteri / primamaisteri ja toiseksi paras ultimusmaisteri / ultimamaisteri. Samoin paras tohtori on primustohtori / primatohtori ja toiseksi paras ultimustohtori / ultimatohtori. Primusmaisteri vastaa maisterikunnan puolesta hänelle esitettyyn maisterinkysymykseen ja primustohtori vastaavasti tohtorinkysymykseen. Kysymykset esittävät kyseisten tieteenalojen professorit, yleensä maisterin tai tohtorin ohjaajat.

Promootioaktissa priimukset vihitään ensimmäisinä, muut aakkosjärjestyksessä ja ultimukset viimeisinä. 

Promoottori

PromoottoriPromoottori on yleensä tiedekunnan tai yliopiston virkaiältään vanhin professori. Mikäli tämä on estynyt, siirtyy tehtävä nuoremmalle professorille. Vuoden 2019 promootiossa promoottorina toimii professori Raimo Alén matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Promovendi

Promovendejä

Promovoitava maisteri tai tohtori. 

Riemupromovendi

Riemumaisteriksi tai -tohtoriksi kutsutaan promovendia, joka on osallistunut 50 vuotta aiemmin järjestettyyn promootioon. 

Toimikunnat

Promootion järjestelyihin valitaan promootiotoimikunta sekä maisteri- ja tohtoritoimikunnat. Promootiotoimikuntaan valitaan edustaja jokaisesta tiedekunnasta ja lisäksi siinä toimivat promootion officiantit. Promootiotoimikunnan asettaa rehtori.

Maisteri- ja tohtoritoimikuntalaiset ovat promovendeja, jotka vastaavat pääasiassa seppeleensitojaisten ja miekanhiojaisten valmisteluista.

Yleinen seppeleensitoja

Yleinen seppeleensitojatarFlooran päivänä 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat kutsumaan tehtäväänsä promootion yleisen seppeleensitojan. Promootiotoimikunta pyytää etukäteen suostumusta seppeleensitojalta, joka on yliopiston professorin tytär tai poika.

Aikaisemmat seppeleensitojat opastavat esiseppeleensitojaisissa tuoreelle seppeleensitojalle niitä tietoja ja taitoja, joita hän tehtävässään tarvitsee.

Riemuseppeleensitoja on seppeleensitoja, joka on osallistunut 50 vuotta aiemmin järjestettyyn promootioon. 

Yliairut

YliairutYliairut johtaa promootiojuhlissa avustavia airuita. Yliairut mm. ottaa vastaan arvovieraat ja huolehtii erityisesti kunniatohtoreista.