11.06.2018

Mitä promootiossa tapahtuu?

Promootiojuhlallisuudet ovat kolmipäiväiset ja niihin sisältyy monenlaisia tapahtumia. Varsinainen promootio käsittää seppeleensitojaiset tai miekanhiojaiset perjantaina ja promootioaktin, -kulkueen ja jumalanpalveluksen lauantaina. Illallistanssiaisiin ja risteilylle sekä gratistan ja promoottorin karonkkaan voi osallistua niin halutessaan.

Promootion tapahtumia

Lupa promootion järjestämiseen

Jyväskylän yliopistossa on ollut tapana, että maistereista koottu toimikunta käy aluksi pyytämässä rehtorin luvan promootion järjestämiseen.

Flooran päivä

Flooran päivä 13.5.

Flooran päivänä maistereista koottu toimikunta yhdessä muiden promootion keskeisten henkilöiden kanssa käy kosiskelemassa nuorta neitoa yleiseksi seppeleensitojattareksi. Promootiossa 2004 tehtiin historiaa, kun seppeleensitojaksi valittiin ensimmäistä kertaa neidon sijasta nuori herra.

 

Miekanhiojaiset

Seppeleensitojaiset ja miekanhiojaiset

Kaikille promovoitaville tarkoitetut juhlallisuudet alkavat seppeleensitojaisilla ja miekanhiojaisilla varsinaisen promootiopäivän aattona.

Seppeleensitojaisissa kunkin maisteripromovendin seppeleensitojatar tai -sitoja sitoo hänelle omin käsin seppeleen yleisen seppeleensitojattaren opastuksella. Lopuksi pidetään illalliset puheineen.

Tohtoripromovendeille järjestetään vastaavasti miekanhiojaiset. Siellä kukin tohtoripromovendi hioo miekkansa seuralaisensa pyörittäessä tahkoa. Myös miekanhiojaiset päättyvät illallisiin.

Promootioakti

Promootioakti

Varsinainen promovointi eli maisteriksi tai tohtoriksi vihkiminen tapahtuu juhlallisessa aktissa promootiopäivänä. Ennen vihkimistä parhain arvosanoin maisteriksi ja tohtoriksi valmistunut eli primus antaa näytteen promovendien tiedoista ja taidoista vastaamalla oppialan opettajan tekemään maisterin- ja tohtorinkysymykseen.

Vihkimisen lisäksi juhlaan liittyy puheita ja musiikkia. Promootiossa saa kantaesityksensä promootiota varten tilattu sävellys.

Kulkue

Promootiokulkue

Aktin jälkeen siirrytään kulkueena promootiojumalanpalvelukseen. Jyväskylän yliopistossa promootiokulkuetta johtaa juhlamenojen ohjaaja, jota seuraavat promoottori, kunniatohtorit, vastavihityt tohtorit ja maisterit, rehtori ja vararehtorit, yliopiston hallinnon edustajat, professorit virkaikäjärjestyksessä, yliairut, yleinen seppeleensitojatar, muut seppeleensitojattaret ja -sitojat. Jos sää on sateinen, kulkuetta ei järjestetä ja osallistujat kuljetetaan busseilla suoraan kirkkoon.

Jumalanpalvelus

Promootiojumalanpalvelus

Promootioaktin jälkeen seuraa promootiojumalanpalvelus. Jumalanpalveluksessa saarnaa tilaisuuteen erityisesti kutsuttu promootiosaarnaaja, yleensä piispa.

 

Tanssiaiset

Promootioillalliset ja -tanssiaiset

Promootiopäivän iltana järjestetään promootioillalliset, joiden ohjelmaan kuuluu puheita ja musiikkia. Promootioillallisilla esitetään promootioon tilattu promootioruno. Juhlinta huipentuu tanssiaisiin vanhoine tansseineen. Tanssiaisten jälkeen pidetään puhe nousevalle auringolle.

Risteily

Promootiohuviretki tai -purjehdus

Promootiota seuraavana päivänä promovoiduille maistereille ja tohtoreille järjestetään vapaamuotoinen huviretki tai purjehdus, joka Jyväskylässä yleensä suuntautuu Päijänteelle. Perinteen mukaan vastavihityt maisterit vievät silloin Seminaarinmäeltä mukaan hankintun oman kivensä Iso-Haapasaaressa sijaitsevan Opinsaunan kiukaalle.

Gratistan ja promoottorin karonkka

Karonkka tarkoittaa juhlaa. Promovoidut maisterit ja tohtorit järjestävät gratistan ja promoottorin kunniaksi karonkan, jota vietetään Jyväskylässä sunnuntai-iltana rennossa ja iloisessa tunnelmassa.