Ehdota tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon saaja

Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon myöntää Jyväskylän yliopistosäätiö. Palkinto on jaettu vuodesta 1990. Palkinto myönnetään toiminnasta, joka on merkittävästi edistänyt Jyväskylän yliopistossa tehdyn tieteellisen tutkimuksen tunnetuksi tekemistä. Palkinnon suuruus on 5 000 €. Tiedeneuvosto arvioi ehdotukset ja tekee esityksen palkinnonsaajaksi.

Lisätietoja:
Vararehtori Henrik Kunttu, 050 599 6134, henrik.m.kunttu@jyu.fi
Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, 0400 648 504, timo.taskinen@jyu.fi

Aiemmin palkitut:
2018 Panu Moilanen, tietojärjestelmätiede
2017 Juha Hulmi, liikuntabiologia
2016 Hannu Ylönen, bio- ja ympäristötieteet
2015 Raimo Lappalainen, psykologia ja psykoterapia
2014 Emeritusprofessori, FT Antti Hautamäki
2013 Taina Rantanen, kansanterveys ja gerontologia
2012 Pekka Neittaanmäki, tietotekniikka
2011 Tuomas Eerola, musiikki
2010 Maili Pörhölä, puheviestintä
2009 Jouko Korppi-Tommola, kemia
2008 Seppo Zetterberg, yleinen historia
2007 Jouni Välijärvi, kasvatustiede
2006 Päivi Törmä, fysiikka
2005 Heikki Lyytinen, psykologia
2004 Jussi Viitala, evoluutioekologia
2003 Anu Mustonen, psykologia
2002 Juha Sihvola, yleinen historia
2001 Lasse Kannas, terveyskasvatus
2000 Jaakko Pehkonen, kansantalous
1999 Katariina Eskola, nykykulttuuri
1998 Eino Heikkinen, kansanterveystiede ja gerontologia
1997 Bo Lönnqvist, etnologia
1996 Matti Koiranen, yrittäjyys/kauppatieteet
1995 Osmo Pekonen, matematiikka ja luonnontieteet
1994 Raija Julkunen, yhteiskuntapolitiikka
1993 Jukka Kanerva, valtio-oppi, mediaretoriikka
1992 Pirjo Linnakylä, kasvatustieteet
1991 Lea Pulkkinen, psykologia
1990 Mikko Raatikainen, biologia/ekologia ja ympäristönhoito

Ehdotetun tiedot
merkkiä jäljellä
Ehdottajan yhteystiedot