27.11.2017

Aino Heikkilä 27.11.2017: Operaatio nimeltä gradu

Graduni aiheena on sotilaiden päihteiden käyttö toisen maailmansodan aikana ja oppiaine on Suomen historia. Työssäni tutkin sotilaiden sekä aktiivisesti sotatoimiin osallistuneiden naisten alkoholin ja huumeiden käyttöä vuosina 1939-1945. Aiheeni ei liity Suomi 100 -teemaan. Tätä minulta on kysytty muutamaan otteeseen. Aloittaessani en ajatellut sitä, että gradun valmistuminen osuu juhlavuoteen.

Toista maailmansotaa on tutkittu Suomessa hyvin laajalti. Viime vuosina tutkimuksessa on lisääntynyt kokemuspohjainen tutkimus. Aiemmin sotahistoria on keskittynyt suuresti vain sotatapahtumiin, mutta uuden sotilashistorian (new militaryhistory) myötä tutkimus on kohdistunut ihmisiin enemmän kuin tapahtumiin. Tämä uudenlainen kokemuksellinen suhtautuminen sotaan näkyy myös uusimmassa Tuntematon sotilas -elokuvassa. Lähestyin aihettani sosiaalihistorian ja uuden sotilashistorian näkökulmista. Työni on myös muistihistoriallista tutkimusta, koska lähdemateriaalina käytin veteraanien muistelmia ja Kansa taisteli -lehtiä. Muistitietoon suhtaudutaan syystäkin erittäin kriittisesti historiallisena lähteenä. Lähdekritiikki on erittäin tärkeää, koska muistiin vaikuttavat niin monet asiat ja kertojan muistot ovat voineet muuntua monista erilaisista syistä.

Aloittaessani tutkimustani oli mielenkiintoista huomata, että sotilaiden päihteiden käyttöä on tähän mennessä tutkittu melko vähäisessä määrässä. Huumeiden käyttöä puolestaan on tutkittu enemmän. Tähän liittyy myös se kuriositeetti, että alkoholista on yleisesti puhuttu enemmän kuin huumeista. Vähän ennen kuin sain graduni valmiiksi, julkaistiin Johanna Pulkkisen ja Mika Wistin teos Viinalla terästetty sota.

Alkoholin käytössä esiintyi selkeitä kausia, jolloin alkoholia käytettiin runsaastikin. Alkoholin ostaminen oli rajoitettua sotavuosina, mutta sitä hankittiin muutenkin kuin laillisin keinoin. Asemasotavaiheen aikana viinaa valmistettiin itse kiljun ja pontikan muodossa. Juomaksi tosin kelpasi myös mikä tahansa vähänkin alkoholia sisältä aina. ”Telaketjuksi” kutsuttu panssarivaunujen polttoaineena käytetty moottorisprii sekä polttopullojen sisältö kelpasivat myös viinanhimon tyydyttäjiksi.

Huumeista puhuttaessa tulee muistaa, että heroiini ja amfetamiini, jotka ovat nykyään laittomia päihteitä, olivat sota-aikana täysin laillisia lääkkeitä. Heroiinia käytettiin aspiriinin tapaan yleislääkkeenä. Jatkosodan aikana Suomen yhteystyö Saksan kanssa toi mukanaan amfetamiinivalmiste Pervitinin, jota jaettiin erityisesti kaukopartiomiehille. Pervitin oli myös upseeriston ja lääkintähenkilökunnan käytössä etenkin hyökkäys- ja puolustautumisvaiheissa.

Tätä kirjoittaessani on kulunut muutama päivä siitä, että sain gradustani lausunnon. Vielä en ole täysin sisäistänyt sitä, että nyt se on valmis. Kirjapinot ovat kadonneet asuntoni pöydiltä ja lattioilta. Enää ei kaikkialla ole epämääräisiä muistilappuja, korjauksia varten tulostettuja sivuja, sekavia muistiinpanoja ja puoliksi juotuja kahvikuppeja. Viimeinen kuukausi on ollut melkoista hullunmyllyä kirjoittamisen, korjausten ja viimeistelyn takia. Stressi nousi loppuvaiheessa todella suureksi lähestyvän deadlinen takia. Gradun työstäminen tuli myös uniin ja näin unia loputtomista viitteistä, lähdeluetteloista, pilkuista, pisteistä ja lainauksista. Työ, jota on pitkään tehnyt ja hionut on nyt valmis. Vielä en ole täysin sisäistänyt tätä asiaa. Nyt kohti uusia haasteita. Pitää myös miettiä identiteettiään uudestaan, kun enää ei enää olekaan opiskelija…

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55936