04.07.2016

Mari Kivijärvi: 4.7.2016 Graduntekijän sankarillinen matka

Sankarit ovat merkittävä osa tarinankerrontaamme: jo vanhoissa myyteissä toistuu rakenne, jossa tarinan päähenkilö kulkee vaikean matkan läpi vaarojen voittaen matkalla haasteita ja hirviöitä ja palaa kansansa keskuuteen sankarina ja valontuojana.
Mari Kivijärvi; kuva Tarja V-KTarina sankarin matkasta ja kehityskulusta toistuu myyttien lisäksi muun muassa kirjoissa ja elokuvissa, jopa graduntekijöiden kertomuksissa tutkimustensa teosta.
Matkaa tekevä sankari on havaittavissa myös suomalaisen kirjailija-muusikko A. W. Yrjänän Somnia-runokokoelmassa ja hänen CMX-yhtyeensä kokoelmalevyllä Cloaca Maxima II, joita tarkastelen pro gradussani. Teoksissa on myös havaittavissa Yrjänän tuotannolle tyypillistä metalyyrisyyttä, joka tarkoittaa runojen ja laulujen itseensä ja ilmaisuunsa kohdistuvaa tarkastelua. Niinpä tutkimukseni kohteeksi valikoituivat myytti sankarin matkasta sekä runojen ja laulujen metatasot.

Gradussani tulkitsen Somnian runoja ja Cloaca Maxima II:n laulujen sanoituksia myyttitutkija Joseph Campbellin luonnosteleman sankarin matkan myytin sekä kirjallisuuden metatasojen luokittelun näkökulmasta: aluksi tarkastelen metalyyrisistä runoista ja sanoituksista löytyvää jakoa kahteen maailmaan, arkiseen ja myyttiseen, ja sen jälkeen tulkitsen metalyyrisiä runoja ja sanoituksia etsien niistä viittauksia sankarin matkan vaiheisiin.
 
Somnia-runokokoelmassa ja Cloaca Maxima II -kokoelmalevyllä teksteissä esiintyvät maininnat matkoista yhdistyvät usein kirjoittamiseen, ja näin muodostuukin vaikutelma siitä, että runoissa ja lauluissa matkaa tekevä sankari on kirjailija. Gradussa tekemässäni tulkinnassa kirjoittaminen on osa matkantekoa kohti viisautta, jonka tuominen ihmisten ulottuville on osa sankarin myyttisen matkan tehtävä.
 
Myyttien sankarit lähtevät matkaan kutsuttuina, minut gradupolkuni alkuun saatteli ennemminkin kutsumus: runojen ja laulujen sanoitusten tutkimus on kiinnostanut minua koko yliopistourani, ja suosikkiyhtyeeni CMX ja keulahahmonsa A. W. Yrjänä olivat luontainen valinta tutkimuskohteeksi.
Tärkeää niin sankarin valaistumiseen kuin valmiiseen graduunkin johtavalla matkalla on opastus. Sankarit saavat taipaleensa alussa apua vanhalta opashahmolta, joka antaa matkantekijälle tärkeitä neuvoja ja ohjeita ja jättää sitten sankarin omilleen. Minä olin onnekas saadessani reitilleni ohjaajan, joka kulki rinnalla koko matkan esittäen tärkeitä kysymyksiä ja huomioita antaen minun kuitenkin itse tehdä graduni. Yhteistyömme myötä opinkin, miten tärkeää on luottaa ohjaajan ammattitaidon lisäksi omaan asiantuntijuuteensa. Lopulta jokainen graduntekijä on itse oman tutkimuksensa sankari.
 
Taruissa vaarat ja vaikeudet selättänyt sankari palaa matkaltaan kansansa keskuuteen tuoden valon ja viisauden maailmaan. Gradunteon intensiivisen loppurutistuksen jälkeen palasin arkiseen elämänpiiriin hämmentyneenä ja uutta oppineena; olin tuottanut uudenlaisen pelinavauksen runouden ja rockmusiikin sanoitusten tutkimuksen kentällä, mutta kuten myyttiseen maailmankäsitykseen kuuluu, graduprosessin loppu oli vain uuden syklin alku. Toivottavasti graduni toimii tienviittana muille uskaliaille runouden ja laulutekstien tutkijoille.
 
Pro graduni "Pian Kirjoitukset pyhiä, esineet taikakaluja". Matkamyytin ja metatasojen yhteenliittymät A. W. Yrjänän Somniassa ja CMX:n Cloaca Maxima II:ssa löytyy osoitteesta
 
Onnea matkaan omien gradupolkujensa sankareille!

 
- Mari Kivijärvi